16,7500 zł
-0,30% -0,0500 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Akcjonariat - COLUMBUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 151 958 637,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 68 773 650 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 580 529
Liczba głosów na WZA: 68 773 650 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,91%
Kapitał akcyjny: 129 982 198,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 580 529
Cena nominalna akcji: 1,89 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone SA, w porozumieniu 21 603 659 (31,41%) 21 603 659 (31,41%) 2021-07-13 NXG
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 14 552 462 (21,16%) 14 552 462 (21,16%) 2021-07-19 HRL, BLU, OML, BRH, MOE, AVT, ERH, AIN, SNG, OXY, KBJ, GTY, IMR, BBA, VAB, VAR, ALD, SPK, APC, DOW, GDC, TLT, OUT, OPT, MFD, ALG, JWA, JRH, IMP, NXG, SSK
Kurczewski Piotr w porozumieniu 13 882 238 (20,19%) 13 882 238 (20,19%) 2021-07-13 -
Sobieski Marek 3 542 170 (5,15%) 3 542 170 (5,15%) 2021-07-19 RBS, OUT, SFK, MDP, AIN, TLT, JRH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 9 500 000
1,89 68 773 650
129 982 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-13
seria A - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria B - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 5 002 400
5 002 400,00
1,00 1,00 15 002 400
15 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria D - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2010-12-22 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-14 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 16 002 400
16 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-10
zmiana firmy z STI Group SA na Columbus Capital SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-27 700 000
700 000,00
1,00 1,00 16 702 400
16 702 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
zmiana firmy z Columbus Capital SA na Columbus Energy SA 2016-01-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
renominacja akcji 2016-01-04
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria E - połączeniowa: akcjonariusze Columbus Energy SA 2016-01-04 253 163 446
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria F - subskrypcja prywatna 2016-06-30 13 493 293
3 643 189,11
0,27 0,27 283 359 139
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-01
seria G - subskrypcja publiczna odstąpienie od emisji 2017-10-18 60 000 000
0,27
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 7:1 2018-05-08
1,89 40 479 877
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-28
seria E - kapitał docelowy 2021-02-10 9 500 000
17 955 000,00
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 997 356
7 555 002,84
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria C - subskrypcja prywatna 2021-02-10 10 989 010
29 999 997,30
1,89 2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria D - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 807 407
7 195 999,23
1,89 1,89 59 273 650
112 027 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sterna Janusz bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o., w porozumieniu 3 062 266 (837 743) 4,45 (-1,05) 3 062 266 (837 743) 4,45 (-1,05) 2021-07-19
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 21 603 659 (4 657 177) 31,41 (6,77) 21 603 659 (4 657 177) 31,41 (6,77) 2021-07-13
Kurczewski Piotr w porozumieniu 10 980 238 18,52 10 980 238 18,52 2021-03-05
Kurczewski Piotr w porozumieniu 10 980 238 18,52 (2,55) 10 980 238 18,52 (2,55) 2021-03-05
Kurczewski Piotr w porozumieniu 10 980 238 (6 318 862) 15,97 (4,45) 10 980 238 (6 318 862) 15,97 (4,45) 2021-03-05
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 16 946 482 24,64 (-3,95) 16 946 482 24,64 (-3,95) 2021-03-05
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 16 946 482 (4 125 804) 28,59 (-3,08) 16 946 482 (4 125 804) 28,59 (-3,08) 2021-03-05
Ciszewski January wraz z JR Holding i KPM, w porozumieniu 26 483 891 (11 931 429) 38,51 (13,96) 26 483 891 (11 931 429) 38,51 (13,96) 2021-03-05
Ciszewski January wraz z JR Holding i KPM, w porozumieniu 14 552 462 (-11 931 429) 24,55 (-20,13) 14 552 462 (-11 931 429) 24,55 (-20,13) 2021-03-05
Ciszewski January wraz z JR Holding i KPM, w porozumieniu 26 483 891 (14 377 995) 44,68 (14,77) 26 483 891 (14 377 995) 44,68 (14,77) 2021-03-05
Sobieski Marek NWZ 3 614 414 8,93 (2,83) 3 614 414 8,93 (2,83) 2021-02-10
Sobieski Marek NWZ 3 614 414 6,10 (0,84) 3 614 414 6,10 (0,84) 2021-02-10
Sobieski Marek NWZ 3 614 414 (72 244) 5,26 (-3,49) 3 614 414 (72 244) 5,26 (-3,49) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 12 820 678 31,67 (10,04) 12 820 678 31,67 (10,04) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 12 820 678 (2 342) 21,63 (-10,04) 12 820 678 (2 342) 21,63 (-10,04) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, ZWZ 12 818 336 (99 099) 31,67 (0,25) 12 818 336 (99 099) 31,67 (0,25) 2020-08-27
Kurczewski Piotr w porozumieniu 4 661 376 11,52 (3,66) 4 661 376 11,52 (3,66) 2019-10-08
Kurczewski Piotr w porozumieniu 4 661 376 7,86 4 661 376 7,86 2019-10-08
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 12 719 237 31,42 12 719 237 31,42 2019-10-08
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 12 719 237 (-38 016) 31,42 (-0,10) 12 719 237 (-38 016) 31,42 (-0,10) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 12 105 896 29,91 (9,49) 12 105 896 29,91 (9,49) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 12 105 896 (-4 661 376) 20,42 (-21,00) 12 105 896 (-4 661 376) 20,42 (-21,00) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 16 767 272 41,42 (0,42) 16 767 272 41,42 (0,42) 2019-10-07
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 16 767 272 (1 605 044) 41,00 (3,54) 16 767 272 (1 605 044) 41,00 (3,54) 2019-10-07
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 0 (-21 864 030) 0,00 (-7,37) 0 (-21 864 030) 0,00 (-8,10) 2019-10-02
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 15 162 228 (3 041 521) 37,46 (7,52) 15 162 228 (3 041 521) 37,46 (7,52) 2019-10-02
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 1 067 379 (-963 806) 2,64 (-2,38) 1 067 379 (-963 806) 2,64 (-2,38) 2019-09-30
Sobieski Marek 3 542 170 (985 102) 8,75 (2,43) 3 542 170 (985 102) 8,75 (2,43) 2019-09-30
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 12 757 253 (49 715) 31,52 (0,13) 12 757 253 (49 715) 31,52 (0,13) 2019-09-30
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 12 120 707 (-21 429) 29,94 (-0,06) 12 120 707 (-21 429) 29,94 (-0,06) 2019-09-30
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 12 142 136 (-79 450 588) 30,00 (-2,32) 12 142 136 (-79 450 588) 30,00 (-2,32) 2018-12-31
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim 12 707 538 (-80 506 894) 31,39 (-1,51) 12 707 538 (-80 506 894) 31,39 (-1,51) 2018-12-18
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 2 031 185 (-12 187 108) 5,02 2 031 185 (-12 187 108) 5,02 2017-02-13
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 14 218 293 5,02 14 218 293 5,02 2017-02-13
Gemstone SA 93 214 432 (-645 000) 32,90 (-0,22) 93 214 432 (-645 000) 32,90 (-0,22) 2017-02-13
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 91 592 724 (78 508 049) 32,32 91 592 724 (78 508 049) 32,32 2017-02-13
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 13 084 675 (-80 774 594) 32,32 (0,70) 13 084 675 (-80 774 594) 32,32 (-2,46) 2017-02-13
Sterna Janusz wraz z Inven Group sp. z o.o., w porozumieniu 2 224 523 5,50 (1,75) 2 224 523 5,50 (1,75) 2017-02-10
Sterna Janusz wraz z Inven Group sp. z o.o., w porozumieniu 2 224 523 3,75 2 224 523 3,75 2017-02-10
Gemstone SA 93 859 432 33,12 (0,12) 93 859 432 33,12 (0,12) 2017-02-03
Gemstone SA 93 859 432 33,00 93 859 432 33,00 2017-02-03
Gemstone SA 93 859 432 (80 450 942) 33,00 (-0,12) 93 859 432 (80 450 942) 33,00 (-0,12) 2017-02-03
Gemstone SA 13 408 490 (-80 091 942) 33,12 (1,62) 13 408 490 (-80 091 942) 33,12 (-1,53) 2017-02-03
Sobieski Marek 2 557 068 (-15 342 409) 6,32 (0,29) 2 557 068 (-15 342 409) 6,32 (-0,31) 2016-06-07
Sobieski Marek 17 899 477 6,03 (-0,29) 17 899 477 6,63 (0,31) 2016-06-07
Sobieski Marek 17 899 477 6,32 17 899 477 6,32 2016-06-07
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 21 864 030 7,37 (-0,35) 21 864 030 8,10 (0,38) 2016-05-27
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 21 864 030 (18 740 597) 7,72 21 864 030 (18 740 597) 7,72 2016-05-27
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 3 123 433 (-1 956 569) 7,72 (6,01) 3 123 433 (-1 956 569) 7,72 (5,84) 2016-05-27
Gemstone SA 93 500 432 31,50 (-1,50) 93 500 432 34,65 (1,65) 2016-05-27
Gemstone SA 93 500 432 (-499 860) 33,00 (1,34) 93 500 432 (-499 860) 33,00 (-1,83) 2016-05-27
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 93 859 269 31,62 (0,62) 93 859 269 34,78 (0,78) 2016-05-27
Ciszewski January wraz z JR Holding SA, KPM Invest sp. z o.o. i Ganador sp. z o.o.; WZA 93 859 269 (3) 31,00 (-2,12) 93 859 269 34,00 (0,88) 2016-05-27
Ciszewski January wraz z JR Holding SA, KPM Invest sp. z o.o. i Ganador sp. z o.o.; WZA 93 859 266 (-650 003) 33,12 (1,28) 93 859 269 (-650 000) 33,12 (-1,90) 2016-05-27
Szymula Paweł 5 080 002 1,71 5 080 002 1,88 2016-03-23
GK Invest Forbau sp. z o.o. sp. k. 14 544 755 4,90 (0,90) 14 554 775 5,39 (0,39) 2016-03-23
GK Invest Forbau sp. z o.o. sp. k. 14 544 755 4,00 14 554 775 5,00 2016-03-23
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 94 509 269 (89 182 365) 31,84 (0,84) 94 509 269 (89 182 365) 35,02 (4,02) 2016-03-23
Gemstone SA 94 000 292 31,66 94 000 292 34,83 2016-03-18
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 5 326 904 31,00 (-0,89) 5 326 904 31,00 (-0,89) 2016-01-04
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 5 326 904 31,89 (0,89) 5 326 904 31,89 (0,89) 2016-01-04
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 5 326 904 (145 233) 31,00 (-0,02) 5 326 904 (145 233) 31,00 (-0,02) 2016-01-04
Columbus Energy SA 0 (-47 200) 0,00 (-0,28) 0 (-47 200) 0,00 2015-12-29
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 181 671 (-445 233) 31,02 (-2,66) 5 181 671 (-445 233) 31,02 (-2,76) 2015-12-28
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 626 904 (445 933) 33,68 (2,67) 5 626 904 (445 933) 33,78 (2,68) 2015-10-15
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 180 971 (-1 247 029) 31,01 (-7,47) 5 180 971 (-1 247 029) 31,10 (-7,49) 2015-08-21
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 6 428 000 (48 000) 38,48 (0,29) 6 428 000 (48 000) 38,59 (0,29) 2015-08-21
Kamiński Zbigniew 182 800 (-841 200) 1,09 (-5,04) 182 800 (-841 200) 1,09 (-5,05) 2015-07-07
Ciszewski January w porozumieniu 6 380 000 (300 000) 38,19 (1,79) 6 380 000 (300 000) 38,30 (1,80) 2015-07-06
Ciszewski January w porozumieniu 6 080 000 (-220 000) 36,40 (-1,31) 6 080 000 (-220 000) 36,50 (-1,32) 2015-06-02
Ciszewski January w porozumieniu 6 300 000 (-230 000) 37,71 (-1,38) 6 300 000 (-230 000) 37,82 (-1,38) 2015-06-01
Denis-Brewczyńska, Dorota 819 713 (-1 361 001) 4,90 (-8,15) 819 713 (-1 361 001) 4,92 (-8,17) 2015-04-29
Ciszewski January w porozumieniu 6 530 000 (154 231) 39,09 (0,92) 6 530 000 (154 231) 39,20 (0,92) 2015-04-24
Kamiński Zbigniew 1 024 000 6,13 1 024 000 6,14 2015-04-20
Denis-Brewczyńska, Dorota w porozumieniu 2 180 714 13,05 (0,05) 2 180 714 13,09 (0,09) 2015-04-17
Denis-Brewczyńska, Dorota w porozumieniu 2 180 714 (-3 171 286) 13,00 (-20,44) 2 180 714 (-3 171 286) 13,00 (-22,54) 2015-04-17
Ciszewski January w porozumieniu 6 375 769 (1 242 482) 38,17 (7,44) 6 375 769 (1 242 482) 38,28 (7,46) 2015-04-14
Ciszewski January w porozumieniu 5 133 287 (523 556) 30,73 (3,14) 5 133 287 (523 556) 30,82 (1,57) 2015-03-31
Ciszewski January 4 609 731 (-350 269) 27,59 (-2,10) 4 609 731 (-350 269) 29,25 (-2,23) 2015-01-21
Ciszewski January 4 960 000 (359 634) 29,69 (2,15) 4 960 000 (359 634) 31,48 (3,86) 2015-01-21
Ciszewski January 4 600 366 27,54 (0,54) 4 600 366 27,62 (0,62) 2015-01-21
Ciszewski January w porozumieniu 4 600 366 (-9 365) 27,00 (-1,80) 4 600 366 (-9 365) 27,00 (-3,61) 2015-01-21
Ciszewski January 4 609 731 (-350 269) 28,80 (-2,19) 4 609 731 (-350 269) 30,61 (-2,83) 2015-01-21
Columbus Energy SA 47 200 (-900 000) 0,28 (-5,63) 47 200 (-900 000) 0,00 2015-01-15
Columbus Energy SA 947 200 5,91 (0,24) 947 200 0,00 2015-01-08
Columbus Energy SA 947 200 (-6 000) 5,67 (-0,28) 947 200 (-6 000) 0,00 2015-01-08
Columbus Energy SA 953 200 (18 750) 5,95 (0,12) 953 200 (18 750) 0,00 2014-12-29
Columbus Energy SA 934 450 (-16 550) 5,83 (-0,11) 934 450 (-16 550) 0,00 2014-12-29
Columbus Energy SA 951 000 (1 500) 5,94 (0,01) 951 000 (1 500) 0,00 2014-12-22
Columbus Energy SA 949 500 (3 066) 5,93 (0,02) 949 500 (3 066) 0,00 2014-12-19
Columbus Energy SA 946 434 (-9 116) 5,91 (-0,06) 946 434 (-9 116) 0,00 2014-12-18
Columbus Energy SA 955 550 (12 500) 5,97 (0,08) 955 550 (12 500) 0,00 2014-12-17
Columbus Energy SA 943 050 (-10 100) 5,89 (-0,06) 943 050 (-10 100) 0,00 2014-12-17
Columbus Energy SA 953 150 (2 135) 5,95 (0,01) 953 150 (2 135) 0,00 2014-12-16
Columbus Energy SA 951 015 (515) 5,94 (0,01) 951 015 (515) 0,00 2014-12-12
Columbus Energy SA 950 500 (-37 500) 5,93 (-0,24) 950 500 (-37 500) 0,00 2014-12-11
Columbus Energy SA 988 000 (1 700) 6,17 (0,01) 988 000 (1 700) 0,00 2014-12-08
Columbus Energy SA 986 300 (-12 500) 6,16 (-0,08) 986 300 (-12 500) 0,00 2014-11-26
Columbus Energy SA 998 800 (5 300) 6,24 (0,04) 998 800 (5 300) 0,00 2014-11-24
Columbus Energy SA 993 500 (2 544) 6,20 (0,01) 993 500 (2 544) 0,00 2014-11-21
Columbus Energy SA 990 956 (1 065) 6,19 (0,01) 990 956 (1 065) 0,00 2014-11-20
Columbus Energy SA 989 891 (5 975) 6,18 (0,04) 989 891 (5 975) 0,00 2014-11-19
Columbus Energy SA 983 916 (68 916) 6,14 (0,43) 983 916 (68 916) 0,00 2014-10-29
Columbus Energy SA 915 000 (-255 480) 5,71 (-1,60) 915 000 (-255 480) 0,00 2014-09-17
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 352 000 33,44 (1,40) 5 352 000 35,54 (1,58) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 352 000 (-13 000) 32,04 (-0,08) 5 352 000 (-13 000) 33,96 (-0,09) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 365 000 32,12 (0,12) 5 365 000 34,05 (0,05) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota w porozumieniu 5 365 000 (64 150) 32,00 (-1,12) 5 365 000 (64 150) 34,00 (-1,13) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 300 850 (240 000) 33,12 (1,50) 5 300 850 (240 000) 35,13 (-0,63) 2014-07-31
Columbus Energy SA 1 170 480 (-75 000) 7,31 (-0,47) 1 170 480 (-75 000) 0,00 2014-06-30
Columbus Energy SA 1 245 480 (50 000) 7,78 (0,31) 1 245 480 (50 000) 0,00 2014-06-30
Columbus Energy SA 1 195 480 (-268 000) 7,47 (-1,67) 1 195 480 (-268 000) 0,00 2014-06-17
Ciszewski January 4 960 000 (-71 500) 30,99 (-0,45) 4 960 000 (-71 500) 33,44 (2,00) 2014-06-17
Columbus Energy SA 1 463 480 (-70 000) 9,14 (-0,44) 1 463 480 (-70 000) 0,00 2014-06-04
Columbus Energy SA 1 533 480 (-75 000) 9,58 (-0,47) 1 533 480 (-75 000) 0,00 2014-04-03
Columbus Energy SA 1 608 480 (-120 000) 10,05 (-0,75) 1 608 480 (-120 000) 0,00 2014-04-02
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 060 850 (850) 31,62 5 060 850 (850) 35,76 2014-03-27
Columbus Energy SA 1 728 480 (-100 000) 10,80 (-0,62) 1 728 480 (-100 000) 0,00 2014-03-27
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 060 000 (28 500) 31,62 (0,18) 5 060 000 (28 500) 35,76 (0,20) 2014-03-26
Columbus Energy SA 1 828 480 (-25 000) 11,42 (-0,16) 1 828 480 (-25 000) 0,00 2014-03-25
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 031 500 (-5 648) 31,44 (-0,03) 5 031 500 (-5 648) 35,56 (-0,04) 2014-03-24
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 037 148 (-1 847 832) 31,47 (-11,55) 5 037 148 (-1 847 832) 35,60 (-7,42) 2014-03-24
Columbus Energy SA 1 853 480 11,58 1 853 480 0,00 2014-03-24
Denis-Brewczyńska, Dorota 6 884 980 (100 000) 43,02 (0,63) 6 884 980 (100 000) 43,02 (0,63) 2014-03-17
Ciszewski January 5 031 500 31,44 5 031 500 31,44 2014-02-03
Denis-Brewczyńska, Dorota 6 784 980 (-6 500 000) 42,39 (-40,62) 6 784 980 (-6 500 000) 42,39 (-40,62) 2014-01-28
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 284 980 (-51 936) 83,01 (-0,33) 13 284 980 (-51 936) 83,01 (-0,33) 2013-12-30
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 336 916 (-88 362) 83,34 (-0,55) 13 336 916 (-88 362) 83,34 (-0,55) 2013-04-11
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 425 278 (-70 937) 83,89 (-0,44) 13 425 278 (-70 937) 83,89 (-0,44) 2013-04-09
Rurarz Piotr 97 758 0,61 (0,61) 97 758 0,61 (0,61) 2012-12-19
Rurarz Piotr 97 758 (-8 123 215) 0,00 (-51,37) 97 758 (-8 123 215) 0,00 (-51,37) 2012-12-19
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 496 215 84,33 13 496 215 84,33 2012-12-19
Maletz Łukasz 65 212 0,40 (0,40) 65 212 0,40 (0,40) 2012-12-17
Maletz Łukasz 65 212 (-5 450 203) 0,00 (-34,46) 65 212 (-5 450 203) 0,00 (-34,46) 2012-12-17
Maletz Łukasz 5 515 415 (-171 203) 34,46 (-1,07) 5 515 415 (-171 203) 34,46 (-1,07) 2012-09-04
Maletz Łukasz 5 686 618 (-323 300) 35,53 (-2,02) 5 686 618 (-323 300) 35,53 (-2,02) 2012-08-27
Maletz Łukasz 6 009 918 (-189 701) 37,55 (-1,19) 6 009 918 (-189 701) 37,55 (-1,19) 2012-06-26
Rurarz Piotr 8 220 973 (1 000 000) 51,37 (3,24) 8 220 973 (1 000 000) 51,37 (3,24) 2012-04-10
Rurarz Andrzej 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,24) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,24) 2012-03-31
Maletz Łukasz 6 199 619 (-227 796) 38,74 (-1,42) 6 199 619 (-227 796) 38,74 (-1,42) 2012-03-23
Maletz Łukasz 6 427 415 (-85 073) 40,16 (-3,24) 6 427 415 (-85 073) 40,16 (-3,24) 2012-03-02
Maletz Łukasz 6 512 488 43,40 (2,71) 6 512 488 43,40 (2,71) 2012-02-16
Maletz Łukasz 6 512 488 (-250 084) 40,69 (-4,38) 6 512 488 (-250 084) 40,69 (-4,38) 2012-02-16
Rurarz Andrzej 1 000 000 6,24 1 000 000 6,24 2012-02-10
Maletz Łukasz 6 762 572 (40) 45,07 6 762 572 (40) 45,07 2012-02-10
Maletz Łukasz 6 762 532 (-427 355) 45,07 (-2,85) 6 762 532 (-427 355) 45,07 (-2,85) 2012-02-10
Maletz Łukasz 7 189 887 (-84 761) 47,92 (-0,56) 7 189 887 (-84 761) 47,92 (-0,56) 2011-12-27
Maletz Łukasz 7 274 648 (-66 774) 48,48 (-0,45) 7 274 648 (-66 774) 48,48 (-0,45) 2011-12-06
Maletz Łukasz 7 341 422 (-29 432) 48,93 (-0,20) 7 341 422 (-29 432) 48,93 (-0,20) 2011-05-06
Rurarz Piotr 7 220 973 48,13 (3,01) 7 220 973 48,13 (3,01) 2011-05-05
Rurarz Piotr 7 220 973 (-10 573) 45,12 (-3,08) 7 220 973 (-10 573) 45,12 (-3,08) 2011-05-05
Rurarz Piotr 7 231 546 48,20 7 231 546 48,20 2011-03-22
Maletz Łukasz 7 370 854 (347 549) 49,13 (2,32) 7 370 854 (347 549) 49,13 (2,32) 2011-03-22
Maletz Łukasz 7 023 305 46,81 7 023 305 46,81 2011-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-11-23 Split 7:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.