REKLAMA
RPP

BRAND24 S.A.: Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za III kwartał 2022 r.

2022-10-14 17:05
publikacja
2022-10-14 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-14
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za III kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 14 października 2022 r. procesu agregacji danych operacyjnych w III kwartale 2022 r. Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej w ww. okresie.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów [MRR] na koniec III kwartału 2022 r. wyniosła 1.802 tys. PLN [tj. 410 tys. USD], co oznacza wzrost o 524 tys. PLN, czyli o 41% w ujęciu rok do roku.
Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego [ARPU] na koniec III kwartału 2022 r. wyniósł 475 PLN [108 USD] co oznacza wzrost o 140 PLN [42%] w ujęciu rok do roku. Natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w III kwartale 2022 roku wyniósł 553 PLN [126 USD].

W ocenie Emitenta głównymi czynnikami wpływającymi na wskaźniki III kwartału br. były:
1] zmiana cen dla istniejących klientów;
2] przebudowa cennika dla nowych klientów;
3] korzystny kurs USD względem PLN;
4] pojawienie się nowych funkcji aplikacji BRAND24;
5] okres wakacyjny, charakteryzujący się spowolnieniem w decyzjach zakupowych;
6] przesunięcie portfolio klientów w stronę większych marek.
W ocenie Emitenta głównymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na wskaźniki IV kwartału 2022 roku będą:
1] dalszy wpływ nowego, przebudowanego cennika;
2] pogłębiające się przesunięcie portfolio klientów Brand24 w stronę większych marek;
3] pojawienie się nowych funkcji aplikacji Brand24;
4] wpływ kursu USD względem PLN;
5] bieżąca sytuacja makroekonomiczna oraz możliwe spowolnienie gospodarcze.

Wszystkie wyliczenia finansowe zostały wykonane w oparciu o średni kurs dolara w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Emitent zaznacza, że jego oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby monitorowanych kluczowych zwrotów.

Termin MRR [ang. Monthly Recurring Revenue] obliczany jest wartość przychodów uzyskanych z miesięcznych płatności abonamentów subskrypcyjnych. Natomiast ARPU [ang Average Revenue Per User] obliczany jest jako wartość przychodów uzyskanych z miesięcznych płatności abonamentów subskrypcyjnych podzielona przez łączną liczbę klientów dokonujących płatności w okresie danego miesiąca. Wskazane powyżej wskaźniki odnoszą się do danych GK Brand 24. Powyższe definicje oraz metodologię jej obliczania są takie same, jak definicje oraz metodologia obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-14 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2022-10-14 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2022-10-14 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki