REKLAMA

BOŚ SA: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 30 marca 2021 r., podjętych po przerwie w dniu 26 kwietnia 2021 r.

2021-04-26 13:20
publikacja
2021-04-26 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_NWZ_26_04_2021_po_przerwie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 30 marca 2021 r., podjętych po przerwie w dniu 26 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („NWZ”), zwołanego na 30 marca 2021 r., podjętych po przerwie w dniu 26 kwietnia 2021 r., z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Zarząd Banku informuje, że planowany porządek obrad został zmieniony przez Walne Zgromadzenie poprzez wykreślenie z niego punktów 8, 9 i 10.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na NWZ_26_04_2021 po przerwie.pdfUchwały podjęte na NWZ_26_04_2021 po przerwie.pdf Uchwały podjęte w dniu 26 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-04-26 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki