REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

2021-06-21 17:15
publikacja
2021-06-21 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r.


Akcjonariusze:
1. BNP Paribas SA – 93.501.327 głosów na NWZ, co stanowi 63,38% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 68,91% liczby głosów na NWZ;
2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów na NWZ, co stanowi 24,06% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 26,16% liczby głosów na NWZ.Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at
the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held
on 17 June 2021

current report no. 36/2021


date: 21 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number
of votes at the Extraordinary General Meeting of the Bank (the “EGM”)
held on 17 June 2021.

Shareholders:


1. BNP Paribas SA – 93,501,327 votes at the EGM, which represents 63.38%
of the total number of votes and 68.91% of votes at the EGM;


2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35,490,226 votes at the EGM, which
represents 24.06% of the total number of votes and 26.16% of votes at
the EGM.
Legal basis


Article 70, item 3) of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and
Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized
Trading System and on Public Companies (consolidated text - Journal of
Laws of 2019, item 623 as amended)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-06-21 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki