REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Notification of an entry in the National Court Register regarding a new number of shares as a result of the redemption of 300,000 shares held by Janusz Skopowski and a 1:100 split of shares, and the resulting increase in the parity of minority shareholders to 19.52%. Zawiadomienie o wpisie w KRS dotyczącym nowej liczby akcji w wyniku umorzenia 300.000 akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego i podziału akcji 1:100 oraz o wynikającym z tego zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościowych do 19,52%.

2022-01-17 08:33
publikacja
2022-01-17 08:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220114_Orzeczenie-13614480_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220114_ZaswiadczenieOWpisie_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Notification of an entry in the National Court Register regarding a new number of shares as a result of the redemption of 300,000 shares held by Janusz Skopowski and a 1:100 split of shares, and the resulting increase in the parity of minority shareholders to 19.52%.

Zawiadomienie o wpisie w KRS dotyczącym nowej liczby akcji w wyniku umorzenia 300.000 akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego i podziału akcji 1:100 oraz o wynikającym z tego zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościowych do 19,52%.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Management Board of Black Pearl S.A. ("Company", "Issuer") with its registered office in Warsaw informs that on January 14th, 2022, the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, made an entry in Section 1 Heading 9 – Share Issue, resulting from the redemption of 300,000 shares held by Janusz Skopowski and the split of the remaining shares by 1:100 (Resolution attached).

After the redemption and split, the number of BPC shares is 245,338,000, representing 100% of the share capital and votes at the General Meeting of Shareholders. The nominal value of each share after the split is PLN 0.10, and the share capital is PLN 24,533,800.00.

Thus, after performing these operations, the parity of minority shareholders increased, and the shareholding structure is as follows:
- Janusz Skopowski: 77.66% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders,
- Midorana Investment Ltd (a subsidiary of Janusz Skopowski): 2.82% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders,
- other shareholders (Free Float): 19.52% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders.

Information is important and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.


Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14.01.2022 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu w Dziale 1 Rubryce 9 – Emisje akcji wynikającego z umorzenia 300.000 akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego oraz podziału pozostałych akcji w stosunku 1:100 (Postanowienie w załączeniu).

Po umorzeniu i splicie liczba akcji wynosi 245.338.000 sztuk akcji BPC stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na WZA. Wartość nominalna każdej akcji po splicie wynosi 0,10 zł, a kapitał zakładowy jest w wysokości 24.533.800,00 zł.

Tym samym po wykonaniu tych operacji zwiększył się parytet akcjonariuszy mniejszościowych, a struktura akcjonariatu kształtuje się następująco:
- Janusz Skopowski: 77,66% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA,
- Midorana Investment Ltd (spółka zależna od Janusza Skopowskiego): 2,82% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA,
- pozostali akcjonariusze (Free Float): 19,52% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
20220114 Orzeczenie-13614480 (1).pdf20220114 Orzeczenie-13614480 (1).pdf Orzeczenie KRS
20220114 ZaswiadczenieOWpisie (1).pdf20220114 ZaswiadczenieOWpisie (1).pdf Zaświadczenie o wpisie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki