0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
Black Pearl Capital SA (BPC)

Akcjonariat - BPC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 61 334 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 245 338 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 202 529 490
Liczba głosów na WZA: 245 338 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,55%
Kapitał akcyjny: 24 533 800,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 202 529 490
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skopowski Janusz wraz z Midorana Investments Ltd. 202 529 490 (82,55%) 202 529 490 (82,55%) 2022-05-24 01C

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 75 000 000
0,10 245 338 000
24 533 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-28
seria A - akcje założycielskie 2009-10-01 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-03
seria B - subskrypcja prywatna 2009-10-16 7 500 000
3 000 000,00
0,10 0,40 37 500 000
3 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-24
seria C - subskrypcja prywatna 2010-01-04 4 000 000
2 000 000,00
0,10 0,50 41 500 000
4 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-24
seria D - subskrypcja prywatna uchylona uchwałą WZA z 08.12.2010 2010-02-04 4 250 000
2 550 000,00
0,10 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna uchylona uchwałą WZA z 05.05.2011 2011-02-15 103 000 000
36 050 000,00
0,10 0,35
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-06-06 -1 162 000
0,10 40 338 000
4 033 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-28
scalenie akcji 20:1 2014-04-23
2,00 2 016 900
4 033 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-02
renumeracja akcji: seria D 2014-04-23
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-02
zmiana firmy z Black Pearl Capital SA na Black Pearl SA 2014-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-02
seria F - subskrypcja prywatna 2016-01-11 7 500 000
1 500 000,00
2,00 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2016-01-11 6 500 000
13 000 000,00
2,00 2,00 8 516 900
17 033 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
split 1:20 2016-04-11
0,10 170 338 000
17 033 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-19
seria G - subskrypcja prywatna 2017-12-29 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10 275 338 000
27 533 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-03
zmiana firmy z Black Pearl SA na InterFarMed SA 2017-12-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-23
zmiana firmy z Black Pearl SA na InterFarMed SA 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-23
scalenie akcji 100:1 2018-06-28
10,00 2 753 380
27 533 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-27 -3 000 000

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z InterFarMed SA na Black Pearl SA 2019-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-06-30 -300 000
10,00 2 453 380
24 533 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-14
split 1:100 2021-06-30
0,10 245 338 000
24 533 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skopowski Janusz wraz z Midorana Investments Ltd. 1 905 295 (-188 624 195) 77,66 (0,01) 1 905 295 (-188 624 195) 77,66 (0,01) 2021-12-29
Skopowski Janusz wraz z Midorana Investments Ltd. 190 529 490 (188 555 111) 77,65 (-2,83) 190 529 490 (188 555 111) 77,65 (-2,83) 2021-12-29
Skopowski Janusz wraz z Midorana Investments Ltd. 1 974 379 (-230 881) 80,48 (-9,41) 1 974 379 (-230 881) 80,48 (-9,41) 2021-12-21
Skopowski Janusz ZWZ 2 205 260 89,89 (9,80) 2 205 260 89,89 (9,80) 2021-12-14
Skopowski Janusz ZWZ 2 205 260 (260) 80,09 (0,01) 2 205 260 (260) 80,09 (0,01) 2021-06-30
Poszywała Dominik 4 500 0,16 4 500 0,16 2020-09-16
Skopowski Janusz 2 205 000 (30 000) 80,08 (1,09) 2 205 000 (30 000) 80,08 (1,09) 2020-09-02
Skopowski Janusz 2 175 000 (300 000) 78,99 (10,89) 2 175 000 (300 000) 78,99 (10,89) 2020-06-26
Medican Ltd. 0 (-300 000) 0,00 (-10,90) 0 (-300 000) 0,00 (-10,90) 2020-06-26
Skopowski Janusz 1 875 000 (1 300 000) 68,10 (47,22) 1 875 000 (1 300 000) 68,10 (47,22) 2020-05-08
Singh, Chagger Avtar 0 (-1 300 000) 0,00 (-47,21) 0 (-1 300 000) 0,00 (-47,21) 2020-05-08
Skopowski Janusz 575 000 (135 000) 20,88 (4,90) 575 000 (135 000) 20,88 (4,90) 2020-04-30
Skopowski Janusz 440 000 (130 000) 15,98 (4,72) 440 000 (130 000) 15,98 (4,72) 2020-04-29
Skopowski Janusz 310 000 (130 000) 11,26 (4,72) 310 000 (130 000) 11,26 (4,72) 2020-04-28
Medican Ltd. 300 000 (30 000) 10,90 (1,09) 300 000 (30 000) 10,90 (1,09) 2020-04-28
Skopowski Janusz 180 000 (-23 323 900) 6,54 (-2,00) 180 000 (-23 323 900) 6,54 (-2,00) 2020-04-27
Medican Ltd. 270 000 9,81 270 000 9,81 2020-04-27
Apophis SA 0 (-205 000 000) 0,00 (-83,56) 0 (-205 000 000) 0,00 (-83,56) 2019-10-18
Singh, Chagger Avtar 1 300 000 47,21 1 300 000 47,21 2019-10-18
Skopowski Janusz 23 503 900 (12 500 000) 8,54 (4,54) 23 503 900 (12 500 000) 8,54 (4,54) 2018-05-18
Skopowski Janusz 11 003 900 (-70 000 000) 4,00 (-25,42) 11 003 900 (-70 000 000) 4,00 (-25,42) 2018-05-18
Skopowski Janusz 81 003 900 (5 998 400) 29,42 (-1,15) 81 003 900 (5 998 400) 29,42 (-1,15) 2018-04-03
Skopowski Janusz NWZ 75 005 500 30,57 (3,33) 75 005 500 30,57 (3,33) 2017-12-29
Skopowski Janusz NWZ 75 005 500 (37 505 500) 27,24 (11,95) 75 005 500 (37 505 500) 27,24 (11,95) 2017-12-29
Apophis SA 205 000 000 (75 000 000) 83,56 (30,57) 205 000 000 (75 000 000) 83,56 (30,57) 2017-11-29
Apophis SA 130 000 000 52,99 (5,78) 130 000 000 52,99 (5,78) 2017-11-29
Apophis SA 130 000 000 (128 700 000) 47,21 130 000 000 (128 700 000) 47,21 2017-11-29
Apophis SA 1 300 000 (-128 700 000) 47,21 (-29,11) 1 300 000 (-128 700 000) 47,21 (-29,11) 2017-11-29
Skopowski Janusz 37 500 000 (-37 500 000) 15,29 (-15,28) 37 500 000 (-37 500 000) 15,29 (-15,28) 2017-04-19
Skopowski Janusz 75 000 000 (74 894 157) 30,57 (25,32) 75 000 000 (74 894 157) 30,57 (25,32) 2017-04-18
Bond FX Fund LLP 0 (-37 500 000) 0,00 (-15,29) 0 (-37 500 000) 0,00 (-15,29) 2017-04-18
Benefit FX System LLP 0 (-37 500 000) 0,00 (-15,29) 0 (-37 500 000) 0,00 (-15,29) 2017-04-18
Bond FX Fund LLP 37 500 000 15,29 37 500 000 15,29 2016-11-16
Benefit FX System LLP 37 500 000 15,29 37 500 000 15,29 2016-11-16
01Cyberaton Proenergy SA 29 790 000 17,00 (-0,49) 29 790 000 17,00 (-0,49) 2016-09-14
01Cyberaton Proenergy SA 29 790 000 (-60 140) 17,49 (-0,03) 29 790 000 (-60 140) 17,49 (-0,03) 2016-06-30
Apophis SA 130 000 000 76,32 (23,33) 130 000 000 76,32 (23,33) 2016-05-17
Apophis SA 130 000 000 (123 500 000) 52,99 (-23,33) 130 000 000 (123 500 000) 52,99 (-23,33) 2016-05-17
01Cyberaton Proenergy SA WZA 29 850 140 (28 360 640) 17,52 (0,03) 29 850 140 (28 360 640) 17,52 (0,03) 2016-05-17
Okrutny Janusz 56 800 0,67 56 800 0,67 2016-04-11
3M&S GPM sp. z o.o. sp.k. 0 (-102 843) 0,00 (-5,09) 0 (-102 843) 0,00 (-5,09) 2016-04-11
01Cyberaton Proenergy SA 1 489 500 (-3 007) 17,49 (-0,03) 1 489 500 (-3 007) 17,49 (-0,03) 2016-04-11
01Cyberaton Proenergy SA WZA 1 492 507 17,52 1 492 507 17,52 2016-04-11
Apophis SA 6 500 000 76,32 6 500 000 76,32 2016-04-01
Skopowski Janusz 105 843 5,25 (4,01) 105 843 5,25 (4,01) 2016-02-17
Skopowski Janusz 105 843 1,24 105 843 1,24 2016-02-17
01Cyberaton Proenergy SA WZA 1 492 507 17,52 (-56,48) 1 492 507 17,52 (-56,48) 2016-01-11
01Cyberaton Proenergy SA WZA 1 492 507 (3 007) 74,00 (0,15) 1 492 507 (3 007) 74,00 (0,15) 2016-01-11
01Cyberaton Proenergy SA 1 489 500 73,85 1 489 500 73,85 2015-12-02
Seramico s.r.o. 0 (-1 489 500) 0,00 (-73,85) 0 (-1 489 500) 0,00 (-73,85) 2015-10-08
Seramico s.r.o. 1 489 500 73,85 1 489 500 73,85 2015-10-06
Piesiewicz Radosław 0 (-1 489 500) 0,00 (-73,85) 0 (-1 489 500) 0,00 (-73,85) 2015-10-06
Zajfryd Zbigniew 0 (-6 670 000) 0,00 (-16,53) 0 (-6 670 000) 0,00 (-16,53) 2015-09-30
Piesiewicz Radosław 1 489 500 (-21 630 500) 73,85 (16,54) 1 489 500 (-21 630 500) 73,85 (16,54) 2015-09-30
Threems Capital Ltd. 0 (-2 021 106) 0,00 (-5,01) 0 (-2 021 106) 0,00 (-5,01) 2015-07-27
3M&S GPM sp. z o.o. sp.k. 102 843 5,09 (3,88) 102 843 5,09 (3,88) 2015-07-27
3M&S GPM sp. z o.o. sp.k. 102 843 1,21 102 843 1,21 2015-07-27
Piesiewicz Radosław 23 120 000 (21 964 000) 57,31 23 120 000 (21 964 000) 57,31 2015-02-17
Piesiewicz Radosław 1 156 000 (-21 135 607) 57,31 (2,05) 1 156 000 (-21 135 607) 57,31 (2,05) 2015-02-17
Threems Capital Ltd. 2 021 106 (1 920 051) 5,01 2 021 106 (1 920 051) 5,01 2015-01-09
Threems Capital Ltd. 101 055 (-23 281 727) 5,01 (-52,95) 101 055 (-23 281 727) 5,01 (-52,95) 2015-01-09
Piesiewicz Radosław 22 291 607 55,26 22 291 607 55,26 2015-01-08
Threems Capital Ltd. 23 382 782 (2 242 735) 57,96 (5,56) 23 382 782 (2 242 735) 57,96 (5,56) 2014-12-21
Dyffryn Holdings Ltd. 0 (-2 075 000) 0,00 (-5,14) 0 (-2 075 000) 0,00 (-5,14) 2014-12-21
Zajfryd Zbigniew 6 670 000 (6 336 500) 16,53 6 670 000 (6 336 500) 16,53 2014-09-12
Zajfryd Zbigniew 333 500 16,53 333 500 16,53 2014-09-12
Łanoszka Adam 0 (-6 000 000) 0,00 (-14,87) 0 (-6 000 000) 0,00 (-14,87) 2014-09-03
Threems Capital Ltd. 21 140 047 (407 002) 52,40 (1,01) 21 140 047 (407 002) 52,40 (-0,52) 2014-03-18
Threems Capital Ltd. 20 733 045 51,39 20 733 045 52,92 2013-12-31
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 0 (-28 296 633) 0,00 (-68,18) 0 (-28 296 633) 0,00 (-70,14) 2013-12-31
Łanoszka Adam 6 000 000 14,87 6 000 000 14,87 2013-12-31
Dyffryn Holdings Ltd. 2 075 000 5,14 2 075 000 5,14 2013-12-31
Black Pearl SA 0 (-1 162 000) 0,00 (-2,79) 0 (-1 162 000) 0,00 2013-12-31
Nexity Global SA 0 (-8 297 599) 0,00 (-19,99) 0 (-8 297 599) 0,00 (-20,57) 2012-11-07
Nexity Global SA 8 297 599 (-2 501) 19,99 (-0,01) 8 297 599 (-2 501) 20,57 2012-10-16
Nexity Global SA 8 300 100 (-699 900) 20,00 (-1,68) 8 300 100 (-699 900) 20,57 (-1,74) 2012-10-15
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 28 296 633 68,18 (-1,96) 28 296 633 70,14 (-2,08) 2012-10-12
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 28 296 633 70,14 (70,14) 28 296 633 72,22 (72,22) 2012-10-12
Dykiel Tadeusz przez Spqr SA i Novian SA 0 (-28 296 633) 0,00 (-68,18) 0 (-28 296 633) 0,00 (-70,14) 2012-10-12
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 0 (-28 296 633) 0,00 (-68,18) 0 (-28 296 633) 0,00 (-68,18) 2012-06-21
Dykiel Tadeusz przez Spqr SA i Novian SA 28 296 633 (28 265 195) 68,18 (68,11) 28 296 633 (28 265 195) 70,14 (70,07) 2012-06-21
Nexity Global SA 9 000 000 21,68 (21,68) 9 000 000 22,31 (22,31) 2011-09-30
Nexity Global SA 0 (-10 000 000) 0,00 (-24,09) 0 (-10 000 000) 0,00 (-24,09) 2011-09-30
Black Pearl SA 1 162 000 2,79 (-0,09) 1 162 000 0,00 2011-09-30
Black Pearl SA 1 162 000 2,88 1 162 000 0,00 2011-09-30
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 28 296 633 (2 075 000) 68,18 (5,00) 28 296 633 (2 075 000) 68,18 (5,00) 2011-08-23
Dykiel Tadeusz 31 438 (-2 075 000) 0,07 (-5,00) 31 438 (-2 075 000) 0,07 (-5,00) 2011-08-23
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 26 221 633 (50 000) 63,18 (0,12) 26 221 633 (50 000) 63,18 (0,12) 2011-08-22
Dykiel Tadeusz 2 106 438 (-5 013) 5,07 (-0,01) 2 106 438 (-5 013) 5,07 (-0,01) 2011-08-22
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 26 171 633 (106 500) 63,06 (0,26) 26 171 633 (106 500) 63,06 (0,26) 2011-05-16
Nexity Global SA 10 000 000 (1 000 000) 24,09 (2,41) 10 000 000 (1 000 000) 24,09 (2,41) 2011-05-16
Dykiel Tadeusz 2 111 451 (93 517) 5,08 (0,22) 2 111 451 (93 517) 5,08 (0,22) 2011-04-13
Dykiel Tadeusz 2 017 934 4,86 2 017 934 4,86 2011-04-12
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 26 065 133 (2 501 753) 62,80 (6,03) 26 065 133 (2 501 753) 62,80 (6,03) 2011-04-01
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 23 563 380 (17 464 000) 56,77 (42,08) 23 563 380 (17 464 000) 56,77 (42,08) 2011-03-30
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 099 380 14,69 6 099 380 14,69 2011-01-21
Nexity Global SA 9 000 000 (750 000) 21,68 (1,81) 9 000 000 (750 000) 21,68 (1,81) 2010-07-08
Nexity Global SA 8 250 000 (250 000) 19,87 (0,60) 8 250 000 (250 000) 19,87 (0,60) 2010-07-07
Nexity Global SA 8 000 000 (-7 000 000) 19,27 (-16,87) 8 000 000 (-7 000 000) 19,27 (-16,87) 2010-05-13
Nexity Global SA 15 000 000 36,14 15 000 000 36,14 2009-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2022-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-12-30 Split 1:100
2019-01-11 Split 100:1
2016-06-24 Split 1:20
2015-04-30 Split 20:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.