98,0000 zł
7,69% 7,0000 zł
Black Pearl Capital SA (BPC)

Komunikaty spółki - BPC

„MARKET.MEDICANCOIN.COM” – uruchomienie PLATFORMY umożliwiającej nabywanie pojazdów, nieruchomości oraz innych przedmiotów przy pełnej płatności ceny w MCAN, w systemie rabatowym MCAN BENEFIT.
Informacja z ostatniej chwili. Po udanym debiucie na Singapurskiej Giełdzie Walut Cyfrowych COINTIGER w dniu 23.02.2021r. nastąpił automatyczny listing Waluty Cyfrowej MCAN na COINMARKETCAP.COM (poz. 2993).
Czołowa Singapurska giełda Walut Cyfrowych "COINTIGER" przekazała Zarządowi Emitenta informację o dacie planowanego debiutu Waluty MCAN coin na jej parkiecie od dnia 22 lutego 2021r.
Zarząd Emitenta przekazuje informacje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na kolejnej Giełdzie Walut Wirtualnych „P2PB2B” w dniu 19.02.2021roku od godziny 14.00.
Spółka należąca do grupy Emitenta - Energa Plus sp. z o.o. (w 37,5%) przekazała informację o podpisaniu pięcioletniego kontraktu z firmą Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG należącą do Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG. o wartości przekraczającej 17.000.000,00 EURO (siedemnaście milionów EURO) – na dostawę mikrosfery. Waluta cyfrowa MCAN będąca w aktywach Emitenta posłużyła do zabezpieczenia kontraktu – w parytecie 1 MCAN = 2,28 PLN.
W nawiązaniu do komunikatu nr 38/2020 z dnia 07.10.2020r. Emitent przekazuje do publicznej wiadomości powziętą w dniu 15.02.2021 roku - informację o zarejestrowaniu transakcji podwyższenia kapitału przez Black Pearl S.A i objęciu 25% -ego pakietu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu Medicancoin Greece S.A. Grecka Firma posiada Rządową Licencje na uprawę i przetwarzanie Marihuany Medycznej „Red Sativa” o zawartości THC. Powiązanie podmiotowe spółek, w przyszłości umożliwi dystrybucje produktu na rynek farmaceutyczny i zapewni Emitentowi generowanie przychodu z obrotu tym asortymentem medycznym.
Raport kwartalny za IV kwartał 2020roku
Srebrne monety MCAN trafiają już do chętnych według Regulaminu dystrybucji. Zarząd Emitenta przypomina o kończącym się terminie przydziału. Jednocześnie informuje o przekazaniu pierwszej wybitej w historii monety 1MCAN o numerze 001- na cel charytatywny - na Aukcje 2021roku - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.
McAN wchodzi do gry. Black Pearl S.A. dołącza do grona firm z branży "Gamingowej" uruchomiając internetową platformę z 30.000 (trzydziestoma tysiącami) gier https://nsgaming.pl
Zarząd Emitenta ogłasza dokonanie zakupu "Platformy ISSapp" wraz z wyłączną licencją na jej użytkowanie. Platforma służy do sprzedaży produktów z Marihuany z zawartością CBD dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Licencja została udzielona na wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego.
Medican Ltd. przekazał Emitentowi w dniu 30.12.2020 roku informacje o nieodpłatnej dystrybucji srebrnych monet McAN o wadze jednej uncji każda - dla akcjonariuszy BPC oraz posiadaczy odpowiedniej, uprawniającej ilości McAN coin - spełniającej wymagania progowe do otrzymania ekwiwalentu przez akcjonariusza.
Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego. Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.
Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect. Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.