0,2520 zł
9,57% 0,0220 zł
Black Pearl Capital SA (BPC)

Komunikaty spółki - BPC

Periodic report for the third quarter of 2022.Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Dividend payment announcement for 2021. Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021.
List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.
Approval by the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. the mechanism of self-payment of dividends. Zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzen
Approval by the General Meeting of the mechanism of self-payment of dividends and the text of other resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of
Information on changing the method of dividend payment. Informacja w sprawie zmiany sposobu wypłaty dywidendy
Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the Company Uzupełnienie p
Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the Company Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2022 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
Notification of completion of the portfolio review and decision to sell some of the assets. Zawiadomienie o zakończeniu przeglądu portfela i podjęciu decyzji o zbyciu części aktywów.
Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.
Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.uzupełnienie.
Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.
Notification of the decision made by the Issuer to analyze and organize the portfolio in order to focus on activities aimed at the greatest increase in value. Zawiadomienie o podjęciu przez Emitenta decyzji o dokonaniu analizy i uporządkowaniu portfela w celu koncentracji na działaniach zmierzających do największego wzrostu wartości.
Periodic report for the second quarter of 2022. Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.