REKLAMA

BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 2 października 2020 r.

2020-10-02 12:55
publikacja
2020-10-02 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_wykaz_uchwal_podjetych_przez_zwz_BB_2_pazdziernika_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 2 października 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Baltic Bridge S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dniu 2 października 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej („Zgromadzenie”).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na fakt, iż uprawnionym do udziału i obecnym na Zgromadzeniu był wyłącznie akcjonariusz reprezentujący 12,97% kapitału zakładowego Spółki, nie został uzyskany wymóg kworum, o którym mowa w §27 Statutu Spółki (tj. 20%), co oznacza, że Zgromadzenie nie miało możliwości skutecznego podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, a zatem nie było zdolne do podejmowania ważnych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_wykaz uchwał podjętych przez zwz BB_2 października 2020.pdfZałącznik_wykaz uchwał podjętych przez zwz BB_2 października 2020.pdf Wykaz uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge SA_2 pażdzier nika 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Leszek Wiśnioewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki