REKLAMA

APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

2020-07-15 11:37
publikacja
2020-07-15 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść zawiadomienia sporządzonego przez Spółkę w dniu 15 lipca 2020 roku, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...), w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych. Treść zawiadomienia:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam w imieniu APLISENS S.A. („Spółka”, „Emitent”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału Spółki w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, która zgodnie z otrzymanym w dniu 13 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została dokonana przez sąd w dniu 8 lipca 2020 roku. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 687 169 akcji Spółki, z których przysługiwało 687 169 głosów, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, Spółka posiadała 687 169 akcji własnych, które stanowiły 5,46% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 687 169 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,46% ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała praw udziałowych z ww. akcji własnych.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Emitent nie posiada akcji własnych.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki