REKLAMA

AILLERON S.A.: Podpisanie umowy o współpracy ze spółką Backbase z siedzibą w Amsterdamie

2020-07-07 11:50
publikacja
2020-07-07 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Podpisanie umowy o współpracy ze spółką Backbase z siedzibą w Amsterdamie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa ramowa o współpracy (SOFTWARE SERVICES FRAMEWORK AGREEMENT), wraz z pierwszym zamówieniem realizacyjnym, podpisana przez spółkę zależną od Ailleron SA - Software Mind Sp. z o.o. - z nowym kontrahentem, spółką Backbase Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

Przedmiotem współpracy jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług informatycznych i consultingowych w zakresie wytwarzania oprogramowania. Software Mind uczestniczy w tworzeniu zespołu wdrożeń i rozwoju rozwiązań oferowanych przez Backbase.

Backbase to dynamicznie rozwijający się Fintech, oferujący kompleksowe rozwiązania w obszarze tzw. digital banking (Backbase Omni-Channel Banking Platform) dla banków na całym świecie. Ponad 120 instytucji finansowych skorzystało już z platformy Backbase a wśród nich m.in. Barclays, Credit Suisse, Fidelity, PostFinance, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland czy Societe Generale.
Backbase został założony w 2003 z siedzibą w Amsterdamie (HQ Global) oraz w Atlancie (HQ Americas), a także operacyjnymi oddziałami regionalnymi w Boise, Princeton, Mexico City, Toronto, Cardiff, Kraków, Dubai, Singapore.

Na chwilę obecną wartość umowy w oparciu o złożone zamówienie nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatniego opublikowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 1Q2020r.). Kontrakt, w ocenie Zarządu Spółki, jest rozwojowy i zakłada sukcesywne zwiększanie zaangażowania zespołu po stronie Software Mind po osiągnięciu ustalonych kamieni milowych, co będzie dawało możliwość dalszego rozwoju współpracy o kolejne zespoły projektowe i tym samym wzrost generowanych przychodów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W opinii Zarządu Spółki, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. Umowa jest znacząca dla Grupy Ailleron ze względu na potencjał rozwojowy projektu, a także doskonałą referencję dla dalszej ekspansji na rynkach eksportowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-07-07 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki