REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r.

2021-06-02 07:35
publikacja
2021-06-02 07:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-29-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI
za maj 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2021 r. wyniosła ok. 374,38 mln PLN oraz była wyższa o 358,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 643,40 mln PLN, co oznacza wzrost o 247,05 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2021 r. wyniosła ok. 59,59 mln PLN oraz była wyższa
o 18,43 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 330,69 mln PLN, co oznacza wzrost o 37,99 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W maju 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,98 mln PLN oraz była niższa o 66,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 6,37 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 56,58 % rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 97,99 mln EUR i była wyższa o 214,10 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 447,19 mln EUR, co oznacza wzrost o 164,99 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W maju 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 228.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-29-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-29-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - May
2021


The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for May 2021.


1)
Currency exchange on online platformsThe
trading value on the currency exchange platform in May 2021 amounted to
approximately PLN 374.38 million and was 358.97% higher than that of the
same period last year.


On
a cumulative basis, after five months of 2021, the total turnover value
on the foreign exchange platform reached approximately PLN 1,643.40
million, representing a year-on-year increase of 247.05%.


2)
Recovery ordersThe
nominal value of recovery orders in May 2021 amounted to approximately
PLN 59.59 million and was 18.43 % higher year-on-year.


Cumulatively,
after five months of 2021, the nominal value of collection orders
reached approximately PLN 330.69 million, up 37.99 % year-on-year.


3)
Debt claims financedIn
May 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted to
approximately PLN 0.98 million and was 66.18 % lower than in the same
period of the previous year.


On
a cumulative basis, AFORTI Factor financed a total of approximately PLN
6.37 million of receivables after five months of the current year,
recording a year-on-year reduction of 56.58 %.


4)
Total sales In
May 2021, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately EUR
97.99 million, up 214.10 % year-on-year.


Cumulatively,
after five months of 2021, total sales in the AFORTI Group reached
approximately EUR 447.19 million, an increase of 164.99 % year-on-year.


5)
Total number of customersIn
May 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group was
6,228.


A
table containing the reported estimates for May 2021 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki