1,7750 zł
-4,57% -0,0850 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Akcjonariat - AFHOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 050 462,35 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 042 514 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 708 717
Liczba głosów na WZA: 9 042 514 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,25%
Kapitał akcyjny: 9 042 514,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 708 717
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 6 742 082 (74,55%) 6 742 082 (74,62%) 2021-02-15 -
Aforti Factor SA 513 367 (5,67%) 513 367 (5,68%) 2021-12-07 -
Dzietczenia Krzysztof 453 268 (5,01%) 453 268 (5,01%) 2022-02-17 -
Aforti Holding SA 7 400 (0,08%) 7 400 (0,00%) 2021-02-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Aforti Wealth sp. z o.o., Aforti Capital sp. z o.o. i Verso24 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-30
seria A - akcje założycielskie 2009-04-15 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-22
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-15 170 000
170 000,00
1,00 1,00 270 000
270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-15 30 000
30 000,00
1,00 1,00 300 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-06
zmiana firmy z Advicone SA na Montu Holding SA 2011-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
split 1:10 2011-10-17
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-01-25 49 450
49 450,00
1,00 1,00 349 450
349 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-20
zmiana firmy z Montu Holding SA na Aforti Holding SA 2013-01-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-20
seria F - subskrypcja prywatna 2013-04-23 271 000
271 000,00
1,00 1,00 3 015 080
3 015 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-28
seria E - Ketys Investments sp. z o.o., Rafał Bednarczyk, Maciej Musiał 2013-04-23 2 394 630
2 394 630,00
1,00 1,00 2 744 080
2 744 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-28
seria G - subskrypcja prywatna 2013-10-23 3 026 835
3 268 981,80
1,00 1,08 6 041 915
6 041 915,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
seria H - subskrypcja prywatna 2014-04-14 1 760 000
2 200 000,00
1,00 1,25 7 801 915
7 801 915,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-16
2014-08-06
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-11 1 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2019-10-22 1 240 599
55 826 955,00
1,00 45,00 9 042 514
9 042 514,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-24
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2019-10-22 515 980
515 980,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ciszewski January 450 916 (-15 584) 4,99 (-0,17) 450 916 (-15 584) 4,99 (-0,17) 2021-05-20
Aforti Holding SA 5 800 (1 400) 0,06 (0,06) 5 800 (1 400) 0,00 2021-02-19
Aforti Holding SA 4 400 (1 000) 0,00 (-0,04) 4 400 (1 000) 0,00 2021-02-18
Aforti Holding SA 3 400 (1 000) 0,04 (0,01) 3 400 (1 000) 0,00 2021-02-17
Aforti Holding SA 2 400 (950) 0,03 (0,01) 2 400 (950) 0,00 2021-02-06
Aforti Holding SA 1 450 0,02 1 450 0,00 2021-01-14
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 6 167 886 (42 368) 68,21 (0,47) 6 167 886 (42 368) 68,22 (0,48) 2020-09-07
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 6 125 518 (-226 000) 67,74 (-2,50) 6 125 518 (-226 000) 67,74 (-2,50) 2020-06-18
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 6 351 518 (-662 109) 70,24 (-7,32) 6 351 518 (-662 109) 70,24 (-7,32) 2020-06-01
Ciszewski January 466 500 5,16 466 500 5,16 2020-06-01
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi 7 013 627 (-46 496) 77,56 (-0,52) 7 013 627 (-46 496) 77,56 (-0,52) 2020-01-24
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 7 060 123 78,08 (-12,41) 7 060 123 78,08 (-12,41) 2020-01-24
Bednarczyk Rafał 411 864 5,28 (0,73) 411 864 5,28 (0,73) 2018-07-11
Bednarczyk Rafał 411 864 (-91 934) 4,55 (-3,78) 411 864 (-91 934) 4,55 (-3,78) 2018-07-11
Sytek Klaudiusz wraz z Kamillą Sytek - Skonieczną 7 060 123 90,49 (12,41) 7 060 123 90,49 (12,41) 2017-04-05
Sytek Klaudiusz wraz z Kamillą Sytek - Skonieczną 7 060 123 (1 755 469) 78,08 (10,09) 7 060 123 (1 755 469) 78,08 (10,09) 2017-04-05
Futuris SA wraz z Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 2 119 (-1 757 861) 0,03 (-22,53) 2 119 (-1 757 861) 0,03 (-22,53) 2017-04-03
Futuris SA wraz z Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 1 759 980 (-20) 22,56 (-6,56) 1 759 980 (-20) 22,56 (-6,56) 2016-09-16
Sytek Klaudiusz wraz z Kamilla Sytek - Skonieczną; ZWZ 5 304 654 (4 511) 67,99 (0,06) 5 304 654 (4 511) 67,99 (0,06) 2016-06-27
Sytek Klaudiusz wraz z Kamilla Sytek - Skonieczną 5 300 143 (24 872) 67,93 (0,32) 5 300 143 (24 872) 67,93 (0,32) 2015-01-28
Sytek Klaudiusz wraz z Ketys Investments sp. z o.o. 5 275 271 67,61 5 275 271 67,61 2014-10-08
Musiał Maciej 0 (-484 926) 0,00 (-8,02) 0 (-484 926) 0,00 (-8,02) 2014-10-08
Ketys Investments sp. z o.o. 0 (-4 790 345) 0,00 (-79,28) 0 (-4 790 345) 0,00 (-79,28) 2014-10-08
Futuris SA wraz z Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 1 760 000 29,12 (6,57) 1 760 000 29,12 (6,57) 2014-05-30
Futuris SA wraz z Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 1 760 000 22,55 1 760 000 22,55 2014-05-30
Musiał Maciej 484 926 8,02 (1,81) 484 926 8,02 (1,81) 2014-04-04
Musiał Maciej 484 926 (6 000) 6,21 (-1,71) 484 926 (6 000) 6,21 (-1,71) 2014-04-04
Musiał Maciej 478 926 (-6 000) 7,92 (-8,16) 478 926 (-6 000) 7,92 (-8,16) 2014-04-04
Ketys Investments sp. z o.o. 4 790 345 79,28 (17,89) 4 790 345 79,28 (17,89) 2014-04-04
Ketys Investments sp. z o.o. 4 790 345 (2 922 825) 61,39 (-0,54) 4 790 345 (2 922 825) 61,39 (-0,54) 2014-04-04
Bednarczyk Rafał 503 798 8,33 (1,88) 503 798 8,33 (1,88) 2014-04-04
Bednarczyk Rafał 503 798 (24 872) 6,45 (-9,43) 503 798 (24 872) 6,45 (-9,43) 2014-04-04
Ketys Investments sp. z o.o. 1 867 520 61,93 (31,03) 1 867 520 61,93 (31,03) 2013-07-03
Ketys Investments sp. z o.o. 1 867 520 30,90 (-31,03) 1 867 520 (1 946) 30,90 (-30,97) 2013-07-03
Ketys Investments sp. z o.o. 1 867 520 (1 946) 61,93 (0,06) 1 865 574 61,87 2013-06-28
Ketys Investments sp. z o.o. 1 865 574 (5) 61,87 1 865 574 (5) 61,87 2013-06-20
Ketys Investments sp. z o.o. 1 865 569 (1 000) 61,87 (0,03) 1 865 569 (1 000) 61,87 (0,03) 2013-06-19
Musiał Maciej 484 926 16,08 (8,06) 484 926 16,08 (8,06) 2013-05-28
Musiał Maciej 484 926 8,02 484 926 8,02 2013-05-28
Ketys Investments sp. z o.o. 1 864 569 (1 701 778) 61,84 (15,26) 1 864 569 (1 701 778) 61,84 (15,26) 2013-05-28
Bednarczyk Rafał 478 926 15,88 (7,96) 478 926 15,88 (7,96) 2013-05-28
Bednarczyk Rafał 478 926 7,92 478 926 7,92 2013-05-28
Ketys Investments sp. z o.o. 162 791 46,58 (41,19) 162 791 46,58 (41,19) 2013-05-17
Ketys Investments sp. z o.o. 162 791 (650) 5,39 (-41,00) 162 791 (650) 5,39 (-41,00) 2013-05-17
Ketys Investments sp. z o.o. 162 141 (20 000) 46,39 (-0,99) 162 141 (20 000) 46,39 (-0,99) 2013-03-20
Hysek Trading Ltd. 137 500 39,34 (34,78) 137 500 39,34 (34,78) 2013-03-20
Hysek Trading Ltd. 137 500 (10 000) 4,56 (-37,93) 137 500 (10 000) 4,56 (-37,93) 2013-03-20
Ketys Investments sp. z o.o. 142 141 47,38 (6,71) 142 141 47,38 (6,71) 2012-12-28
Ketys Investments sp. z o.o. 142 141 (389) 40,67 (-6,58) 142 141 (389) 40,67 (-6,58) 2012-12-28
Ketys Investments sp. z o.o. 141 752 (14 252) 47,25 (4,76) 141 752 (14 252) 47,25 (4,76) 2012-11-26
DM Capital Partners SA 14 989 (-11) 4,99 (-0,01) 14 989 (-11) 4,99 (-0,01) 2012-11-15
Ketys Investments sp. z o.o. 127 500 42,49 127 500 42,49 2011-07-21
Hysek Trading Ltd. 127 500 42,49 (6,01) 127 500 42,49 (6,01) 2011-07-21
Hysek Trading Ltd. 127 500 36,48 127 500 36,48 2011-07-21
DM Capital Partners SA 15 000 5,00 15 000 5,00 2011-07-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.