13,0000 zł
-2,99% -0,4000 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Komunikaty spółki - AFHOL

Wykup obligacji serii N29 / Buy out of the N29 series bonds
Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – czerwiec 2019 r.
Przydział Obligacji serii P15 / P15 Series Bonds Allocation
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 28.06.2019 r. / The resolutions adopted by the Annual General Meeting 28.06.2019 Aforti Holding
Terminowy wykup obligacji serii N27 / Buy out of the N27 series bonds
Terminowy wykup obligacji serii N26 / Buy out of the N26 series bonds
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – maj 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku / Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders on 28.06.2019
Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok / Consolidated Annual Report for 2018
Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok / Individual Annual Report for 2018
Terminowy wykup obligacji serii N23 / Buy out of the N23 series bonds
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.