2,5000 zł
8,70% 0,2000 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Komunikaty spółki - AFHOL

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2023 r.
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2023 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zakończonym w dniu 28 lipca 2023 roku
Wpis spółki zależnej Aforti Finance S.A. na listę ostrzeżeń publicznych oraz zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie
Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
Zmiana składu Zarządu Spółki
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – czerwiec 2023 r.
Zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie publikacji artykułu prasowego w dniu 30 czerwca 2023 r.
Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 przez firmę audytorską
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.