REKLAMA
BADANIE

ADVERTIGO S.A.: Otrzymanie wypowiedzenia Term-Sheet z dn. 30 kwietnia 2021 r.

2021-11-13 18:57
publikacja
2021-11-13 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Otrzymanie wypowiedzenia Term-Sheet z dn. 30 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Advertigo), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r., w którym poinformował o zawarciu z ORPHINIC Scientific Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie ORPHINIC Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie jako następca prawny tj. podmiot powstały w wyniku przekształcenia ORPHINIC Scientific Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dalej: ORPHINIC) oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie porozumienia Term-Sheet w sprawie połączenia Advertigo z ORPHINIC niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od ORPHINIC wypowiedzenie porozumienia Term-Sheet.

ORPHINIC wskazała, iż powodem wypowiedzenia Term-Sheet jest niemożność kontynuowania procesu zmierzającego do podpisania umowy inwestycyjnej między stronami regulującej proces połączenia z Advertigo, powodowana istotną zmianą strategii ORPHINIC w zakresie planowanego wejścia na NewConnect, tj. całkowitą rezygnacją z tego rozwiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-13 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki