0,6700 zł
3,08% 0,0200 zł
Advertigo SA (AVE)

Komunikaty spółki - ADVERTIGO

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
Podpisanie Term-Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawarcie listu intencyjnego z Orphinic Scientific oraz JR HOLDING ASI
Raport roczny za 2020 rok obrotowy.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
ADVERTIGO 3,08% 0,67
2021-06-11 13:14:27

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.