ABADON REAL ESTATE S.A.: Rozliczenie transakcji nabycia akcji wskutek wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji AWBUD S.A.

2019-02-28 12:07
publikacja
2019-02-28 12:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-28
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Rozliczenie transakcji nabycia akcji wskutek wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji AWBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Abadon Real Estate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż dniu 28 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęła informacja dotycząca rozliczenia transakcji zawartych wskutek wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji AWBUD S.A. ("AWBUD”), ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 grudnia 2018 r. ("Wezwanie"). O poszczególnych etapach Wezwania, Spółka informowała w raportach bieżących: nr 46/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
W wyniku Wezwania w dniu 25 lutego 2019 r. zawarto, a w dniu dzisiejszym rozliczono transakcje na łączną liczbę 277.656 akcji AWBUD ("Transakcje”).
W dniu ogłoszenia Wezwania Spółka wraz z podmiotem zależnym Petrofox sp. z o.o. ("Petrofox”) posiadała łącznie 5.440.344 akcji AWBUD, reprezentujące łącznie 66,00% kapitału zakładowego AWBUD, uprawniające łącznie do wykonywania 5.440.344 głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD, stanowiące łącznie 66,00% ogólnej liczby głosów w AWBUD.
Po rozliczeniu Transakcji Spółka posiada wraz z Petrofox łącznie 5.718.000 akcji AWBUD, reprezentujące łącznie 69,37% kapitału zakładowego AWBUD, uprawniające łącznie do wykonywania 5.718.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD, stanowiące łącznie 69,37% ogólnej liczby głosów w AWBUD.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra
2019-02-28 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki