ABADON REAL ESTATE S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

2019-03-05 15:42
publikacja
2019-03-05 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-05
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., Zarząd Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Decyzja KNF obejmuje 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLVARNT00027 oraz 5.227.142 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczone kodem ISIN: PLVARNT00019.
Zgodnie z decyzją KNF, Spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) z dniem 26 marca 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-05 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra
2019-03-05 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki