AAT HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

2018-06-21 13:26
publikacja
2018-06-21 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-21
Skrócona nazwa emitenta
AAT HOLDING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AAT HOLDING S.A. (Spółka) podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku w trybie art. 405 KSH (bez formalnego zwołania), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W ZWZ uczestniczyło trzech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 8.000.000 akcji (cały kapitał zakładowy) uprawniających do oddania łącznie 5.500.000* głosów.

LOCK SYNDICATION S.C.A. zarejestrował 5.500.000 akcji, które uprawniały do oddania 5.500.000 głosów stanowiących odpowiednio:
- 68,75% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ.

Polon-Alfa S.A. zarejestrowała 1.600.000 akcji, które uprawniały do oddania 0* głosów stanowiących odpowiednio:
- 20,00% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 0% ogólnej liczby głosów na ZWZ.

AAT HOLDING S.A. zarejestrowała 900.000 akcji, które uprawniały do oddania 0* głosów stanowiących odpowiednio:
- 11,25% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 0% ogólnej liczby głosów na ZWZ.

* Zgodnie z art. 364 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 KSH, prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane z akcji posiadanych przez Emitenta oraz Polon-Alfa S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-21 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
2018-06-21 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki