AAT HOLDING S.A.: Informacja nt. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

2018-07-16 11:57
publikacja
2018-07-16 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-16
Skrócona nazwa emitenta
AAT HOLDING S.A.
Temat
Informacja nt. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lipca 2018 roku powziął informacje nt. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 sierpnia 2018 r.

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 7 sierpnia 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
16.07.2018 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
16.07.2018 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-16 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
2018-07-16 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki