9,7500 zł
21,88% 1,7500 zł
4Mobility SA (4MB)

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
4MB_Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_18.06.2019_zmiany_30052019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Projekty_uchwal_ZWZ_18.06.2019_zmiany_30052019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_18.06.2019_zmiany_30052019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza_porzadek_obrad_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
4MOBILITY S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. wpłynęło do Spółki pismo Pana Pawła Błaszczaka będącego akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz”) posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektem uchwały.
W ramach ww. żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującej sprawy:
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych.
W związku ze zgłoszeniem ww. żądania porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uległ zmianie i przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 )
b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 16 )
c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 17 )
d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 18 )
e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 )
f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a )
g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23 )
h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23a )
i) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 25 )
j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26a )
k) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 29 )
l) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiany redakcyjne).
9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13) Wolne głosy i wnioski.
14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodano nowy punkt 10 wskutek czego zmianie uległa numeracja pozostałych punktów.
Emitent informuje również, że w pkt. III ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodano zapis dotyczący rejestracji udziału przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela mające postać dokumentu.
W związku z powyższym Spółka załącza do niniejszego raportu zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z zaktualizowanymi projektami uchwał oraz formularzem wykonywania prawa głosu, a także kopię wniosku Akcjonariusza.
Załączniki
Plik Opis
4MB Ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf4MB Ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf
4MB Projekty uchwał ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf4MB Projekty uchwał ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf
4MB Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf4MB Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 18.06.2019 zmiany 30052019.pdf
Wniosek akcjonariusza porządek obrad ZWZ 18.06.2019.pdfWniosek akcjonariusza porządek obrad ZWZ 18.06.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu
2019-05-30 Tomasz Marzęda Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.