6,2000 zł
6,90% 0,4000 zł
4Mobility SA (4MB)

Komunikaty spółki - 4MOBILITY

Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 oraz 69a Ustawy o ofercie publicznej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 16 lipca 2019 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 16 lipca 2019 r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.