1,5800 zł
0,64% 0,0100 zł
4Mobility SA (4MB)

Akcjonariat - 4MOBILITY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 810 192,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 943 160 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 365 917
Liczba głosów na WZA: 4 943 160 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,32%
Kapitał akcyjny: 494 316,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 365 917
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 2 028 917 (41,04%) 2 028 917 (41,04%) 2022-07-15 EMA
PGE Nowa Energia sp. z o.o. 1 875 000 (37,93%) 1 875 000 (37,93%) 2022-03-16 -
Błaszczak Paweł 462 000 (9,34%) 462 000 (9,34%) 2021-12-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-04-09 1 200 000
120 000,00
0,10 0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-06-16
seria B - subskrypcja otwarta 2015-08-21 200 000
600 000,00
0,10 3,00 1 400 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-12-03
zmiana firmy z E-Solution Software SA na 4Mobility SA 2016-08-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-10-06 121 457
2 672 054,00
0,10 22,00 1 521 457
152 145,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2017-03-21 97 273
2 140 006,00
0,10 22,00 1 618 730
161 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
seria E - subskrypcja prywatna 2017-07-26 105 264
2 315 808,00
0,10 22,00 1 723 994
172 399,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-08
seria F - subskrypcja otwarta 2017-09-18 44 166
1 104 150,00
0,10 25,00 1 768 160
176 816,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-09
seria G - subskrypcja prywatna 2019-04-24 1 875 000
15 000 000,00
0,10 8,00 3 643 160
364 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-08
seria H - subskrypcja prywatna 2022-01-14 1 300 000
1 300 000,00
0,10 1,00 4 943 160
494 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-15
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2022-01-14 2 220 000
2 220 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Olszewski Cezary 212 798 (-64 919) 4,30 (-3,32) 212 798 (-64 919) 4,30 (-3,32) 2022-07-18
PGE Nowa Energia sp. z o.o. 1 875 000 51,46 (0,46) 1 875 000 51,46 (0,46) 2022-03-16
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 728 917 20,00 (5,26) 728 917 20,00 (5,26) 2022-03-16
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 728 917 14,74 (-5,27) 728 917 14,74 (-5,27) 2022-03-16
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w porozumieniu 1 875 000 51,00 1 875 000 51,00 2021-12-28
Olszewski Cezary 277 717 7,62 (0,62) 277 717 7,62 (0,62) 2021-12-28
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego, w porozumieniu 728 917 20,01 728 917 20,01 2021-12-28
Błaszczak Paweł 462 000 12,68 (-17,69) 462 000 12,68 (-17,69) 2021-12-28
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 7,00 (-8,00) 277 717 7,00 (-8,00) 2019-12-11
Olszewski Cezary w porozumieniu 277 717 (210 717) 7,00 (2,21) 277 717 (210 717) 7,00 (2,21) 2019-12-11
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 728 917 (13 500) 20,01 (-19,99) 728 917 (13 500) 20,01 (-19,99) 2019-10-09
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w porozumieniu 1 875 000 51,00 1 875 000 51,00 2019-05-08
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 15,00 (7,38) 277 717 15,00 (7,38) 2018-11-29
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 7,62 277 717 7,62 2018-11-29
Michalik Jarosław 0 (-277 717) 0,00 (-19,84) 0 (-277 717) 0,00 (-19,84) 2018-11-29
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 715 417 40,00 (20,36) 715 417 40,00 (20,36) 2018-11-27
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 715 417 19,64 715 417 19,64 2018-11-27
Black River DWC-LLC 0 (-646 317) 0,00 (-36,55) 0 (-646 317) 0,00 (-36,55) 2018-11-27
Reventon sp. z o.o. 0 (-285 758) 0,00 (-17,65) 0 (-285 758) 0,00 (-17,65) 2018-05-30
Black River DWC-LLC 646 317 (312 681) 36,55 (17,20) 646 317 (312 681) 36,55 (17,20) 2018-05-30
ITMagination sp. z o.o. 105 264 5,95 (3,06) 105 264 5,95 (3,06) 2017-11-08
ITMagination sp. z o.o. 105 264 2,89 105 264 2,89 2017-11-08
Black River DWC-LLC 333 636 19,35 (0,48) 333 636 19,35 (0,48) 2017-05-30
Black River DWC-LLC 333 636 18,87 (-1,74) 333 636 18,87 (-1,74) 2017-05-30
Black River DWC-LLC 333 636 (38 636) 20,61 (-0,46) 333 636 (38 636) 20,61 (-0,46) 2017-05-30
Reventon sp. z o.o. 285 758 17,65 (1,07) 285 758 17,65 (1,07) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 16,58 (0,42) 285 758 16,58 (0,42) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 16,16 (-2,62) 285 758 16,16 (-2,62) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 18,78 (18,78) 285 758 18,78 (18,78) 2017-03-29
Black River DWC-LLC 295 000 21,07 (1,68) 295 000 21,07 (1,68) 2017-02-23
Black River DWC-LLC 295 000 19,39 (1,17) 295 000 19,39 (1,17) 2017-02-23
Black River DWC-LLC 295 000 18,22 295 000 18,22 2017-02-23
Reventon sp. z o.o. 0 (-205 051) 0,00 (-14,65) 0 (-205 051) 0,00 (-14,65) 2016-11-15
Reventon sp. z o.o. 205 051 (-385 000) 14,65 (-27,50) 205 051 (-385 000) 14,65 (-27,50) 2016-07-28
Olszewski Cezary 67 000 (-17 783) 4,79 (-1,27) 67 000 (-17 783) 4,79 (-1,27) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 30,37 (1,83) 462 000 30,37 (1,83) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 28,54 (1,74) 462 000 28,54 (1,74) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 26,80 (0,80) 462 000 26,80 (0,80) 2016-07-28
Błaszczak Paweł w porozumieniu 462 000 26,00 (13,32) 462 000 26,00 (13,32) 2016-07-28
Błaszczak Paweł w porozumieniu 462 000 12,68 (-20,32) 462 000 12,68 (-20,32) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 33,00 462 000 33,00 2016-07-28
Reventon sp. z o.o. 590 051 (347 500) 42,15 (24,82) 590 051 (347 500) 42,15 (24,82) 2016-07-04
Kluba, Paweł Sebastian 0 (-318 000) 0,00 (-22,71) 0 (-318 000) 0,00 (-22,71) 2016-07-01
Reventon sp. z o.o. 242 551 (-52 449) 17,33 (-3,74) 242 551 (-52 449) 17,33 (-3,74) 2016-06-28
Reventon sp. z o.o. 295 000 21,07 295 000 21,07 2016-06-27
Certus Investment sp. z o.o. 0 (-374 449) 0,00 (-26,75) 0 (-374 449) 0,00 (-26,75) 2016-06-27
Olszewski Cezary 84 783 6,06 84 783 6,06 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 19,84 (1,59) 277 717 19,84 (1,59) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 18,25 (1,09) 277 717 18,25 (1,09) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 17,16 (1,05) 277 717 17,16 (1,05) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 16,11 (0,40) 277 717 16,11 (0,40) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 15,71 277 717 15,71 2016-06-24
Weremczuk Przemysław 67 949 (-306 500) 4,85 (-21,90) 67 949 (-306 500) 4,85 (-21,90) 2016-06-23
Weremczuk Przemysław 374 449 26,75 374 449 26,75 2016-04-06
Kluba, Paweł Sebastian 318 000 22,71 318 000 22,71 2016-04-06
Certus Investment sp. z o.o. 374 449 26,75 374 449 26,75 2016-04-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.