1,7000 zł
3,66% 0,0600 zł
4Mobility SA (4MB)

Akcjonariat - 4MOBILITY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 403 372 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 943 160 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 246 560
Liczba głosów na WZA: 4 943 160 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,91%
Kapitał akcyjny: 494 316,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 246 560
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-04-09 1 200 000
120 000,00
0,10 0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-06-16
seria B - subskrypcja otwarta 2015-08-21 200 000
600 000,00
0,10 3,00 1 400 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-12-03
zmiana firmy z E-Solution Software SA na 4Mobility SA 2016-08-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-10-06 121 457
2 672 054,00
0,10 22,00 1 521 457
152 145,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2017-03-21 97 273
2 140 006,00
0,10 22,00 1 618 730
161 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
seria E - subskrypcja prywatna 2017-07-26 105 264
2 315 808,00
0,10 22,00 1 723 994
172 399,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-08
seria F - subskrypcja otwarta 2017-09-18 44 166
1 104 150,00
0,10 25,00 1 768 160
176 816,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-09
seria G - subskrypcja prywatna 2019-04-24 1 875 000
15 000 000,00
0,10 8,00 3 643 160
364 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-08
seria H - subskrypcja prywatna 2022-01-14 1 300 000
1 300 000,00
0,10 1,00 4 943 160
494 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-15
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2022-01-14 2 220 000
2 220 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 0 (-1 300 000) 0,00 (-26,29) 0 (-1 300 000) 0,00 (-26,29) 2023-08-30
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji 0 (-1 875 000) 0,00 (-51,46) 0 (-1 875 000) 0,00 (-51,46) 2023-06-22
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 1 300 000 (-728 917) 26,29 (-29,40) 1 300 000 (-728 917) 26,29 (-29,40) 2023-06-22
Błaszczak Paweł 0 (-462 000) 0,00 (-12,68) 0 (-462 000) 0,00 (-12,68) 2023-06-20
Olszewski Cezary 212 798 (-64 919) 5,84 (-1,78) 212 798 (-64 919) 5,84 (-1,78) 2022-07-18
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 2 028 917 (1 300 000) 55,69 (35,69) 2 028 917 (1 300 000) 55,69 (35,69) 2022-07-15
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji 1 875 000 51,46 1 875 000 51,46 2022-03-16
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji 1 875 000 51,46 (13,53) 1 875 000 51,46 (13,53) 2022-03-16
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji 1 875 000 37,93 (-13,53) 1 875 000 37,93 (-13,53) 2022-03-16
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 728 917 20,00 728 917 20,00 2022-03-16
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego 728 917 20,00 728 917 20,00 2022-03-16
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji w porozumieniu 1 875 000 51,46 1 875 000 51,46 2021-12-28
Olszewski Cezary 277 717 7,62 277 717 7,62 2021-12-28
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego, w porozumieniu 728 917 20,00 728 917 20,00 2021-12-28
Błaszczak Paweł 462 000 12,68 462 000 12,68 2021-12-28
Błaszczak Paweł 462 000 12,68 (3,34) 462 000 12,68 (3,34) 2021-12-28
Błaszczak Paweł 462 000 9,34 (-3,34) 462 000 9,34 (-3,34) 2021-12-28
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 7,62 (-8,08) 277 717 7,62 (-8,08) 2019-12-11
Olszewski Cezary w porozumieniu 277 717 (210 717) 7,62 (2,84) 277 717 (210 717) 7,62 (2,84) 2019-12-11
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 728 917 (13 500) 20,00 (-20,46) 728 917 (13 500) 20,00 (-20,46) 2019-10-09
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji w porozumieniu 1 875 000 51,46 1 875 000 51,46 2019-05-08
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 15,70 (8,08) 277 717 15,70 (8,08) 2018-11-29
Still Water Financial Services ou w porozumieniu 277 717 7,62 277 717 7,62 2018-11-29
Michalik Jarosław 0 (-277 717) 0,00 (-17,15) 0 (-277 717) 0,00 (-17,15) 2018-11-29
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 715 417 40,46 (20,83) 715 417 40,46 (20,83) 2018-11-27
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 715 417 19,63 715 417 19,63 2018-11-27
Black River DWC-LLC 0 (-646 317) 0,00 (-36,55) 0 (-646 317) 0,00 (-36,55) 2018-11-27
Reventon sp. z o.o. 0 (-285 758) 0,00 (-16,57) 0 (-285 758) 0,00 (-16,57) 2018-05-30
Black River DWC-LLC 646 317 (312 681) 36,55 (17,69) 646 317 (312 681) 36,55 (17,69) 2018-05-30
ITMagination sp. z o.o. 105 264 5,95 (3,07) 105 264 5,95 (3,07) 2017-11-08
ITMagination sp. z o.o. 105 264 2,88 105 264 2,88 2017-11-08
Black River DWC-LLC 333 636 18,86 (-1,75) 333 636 18,86 (-1,75) 2017-05-30
Black River DWC-LLC 333 636 20,61 (1,26) 333 636 20,61 (1,26) 2017-05-30
Black River DWC-LLC 333 636 (38 636) 19,35 (-1,72) 333 636 (38 636) 19,35 (-1,72) 2017-05-30
Reventon sp. z o.o. 285 758 16,57 (0,41) 285 758 16,57 (0,41) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 16,16 (-2,62) 285 758 16,16 (-2,62) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 18,78 (1,13) 285 758 18,78 (1,13) 2017-03-29
Reventon sp. z o.o. 285 758 17,65 (17,65) 285 758 17,65 (17,65) 2017-03-29
Black River DWC-LLC 295 000 21,07 (1,69) 295 000 21,07 (1,69) 2017-02-23
Black River DWC-LLC 295 000 19,38 (1,16) 295 000 19,38 (1,16) 2017-02-23
Black River DWC-LLC 295 000 18,22 295 000 18,22 2017-02-23
Reventon sp. z o.o. 0 (-205 051) 0,00 (-14,64) 0 (-205 051) 0,00 (-14,64) 2016-11-15
Reventon sp. z o.o. 205 051 (-385 000) 14,64 (-27,50) 205 051 (-385 000) 14,64 (-27,50) 2016-07-28
Olszewski Cezary 67 000 (-17 783) 4,78 (-1,27) 67 000 (-17 783) 4,78 (-1,27) 2016-07-28
Błaszczak Paweł w porozumieniu 462 000 12,68 (-20,32) 462 000 12,68 (-20,32) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 33,00 (2,64) 462 000 33,00 (2,64) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 30,36 (1,82) 462 000 30,36 (1,82) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 28,54 (1,75) 462 000 28,54 (1,75) 2016-07-28
Błaszczak Paweł 462 000 26,79 (0,67) 462 000 26,79 (0,67) 2016-07-28
Błaszczak Paweł w porozumieniu 462 000 26,12 462 000 26,12 2016-07-28
Reventon sp. z o.o. 590 051 (347 500) 42,14 (24,82) 590 051 (347 500) 42,14 (24,82) 2016-07-04
Kluba, Paweł Sebastian 0 (-318 000) 0,00 (-22,71) 0 (-318 000) 0,00 (-22,71) 2016-07-01
Reventon sp. z o.o. 242 551 (-52 449) 17,32 (-3,75) 242 551 (-52 449) 17,32 (-3,75) 2016-06-28
Reventon sp. z o.o. 295 000 21,07 295 000 21,07 2016-06-27
Certus Investment sp. z o.o. 0 (-374 449) 0,00 (-26,74) 0 (-374 449) 0,00 (-26,74) 2016-06-27
Olszewski Cezary 84 783 6,05 84 783 6,05 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 17,15 (1,05) 277 717 17,15 (1,05) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 16,10 (0,40) 277 717 16,10 (0,40) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 15,70 (-4,13) 277 717 15,70 (-4,13) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 19,83 (1,58) 277 717 19,83 (1,58) 2016-06-24
Michalik Jarosław 277 717 18,25 277 717 18,25 2016-06-24
Weremczuk Przemysław 67 949 (-306 500) 4,85 (-21,89) 67 949 (-306 500) 4,85 (-21,89) 2016-06-23
Weremczuk Przemysław 374 449 26,74 374 449 26,74 2016-04-06
Kluba, Paweł Sebastian 318 000 22,71 318 000 22,71 2016-04-06
Certus Investment sp. z o.o. 374 449 26,74 374 449 26,74 2016-04-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.