REKLAMA

Znormalizowana EBITDA Ciechu w II kw. wyniosła 134 mln zł

2020-09-09 07:44, akt.2020-09-09 11:35
publikacja
2020-09-09 07:44
aktualizacja
2020-09-09 11:35
Puls Biznesu

Znormalizowana EBITDA Ciechu w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 134 mln zł - wynika z raportu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 125,2 mln zł. W całym pierwszym półroczu grupa odnotowała EBITDA znormalizowaną na działalności kontynuowanej na poziomie 271,8 mln zł.

Ciech podał, że EBITDA na działalności kontynuowanej (czyli po wyłączeniu wyniku zatrzymanego zakładu w Rumunii i działalności biznesu Żywic) wyniosła w drugim kwartale 2020 r. 153 mln zł wobec 151 mln zł rok wcześniej.

Przychody w drugim kwartale 2020 r. spadły o 19,9 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku i wyniosły 689 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 777,4 mln zł przychodów.

Spółka podała, że spadek był wywołany pogorszeniem sytuacji gospodarczej na świecie w wyniku pandemii koronawirusa i zamknięciem poszczególnych gospodarek.

Na poziomie netto grupa zanotowała księgową stratę w wysokości blisko 5 mln zł, co - jak podano - było spowodowane jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niegotówkowym (różnice kursowe, rezerwy związane z podatkiem dochodowym).

Na koniec drugiego kwartału grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 681 mln zł, a w drugim kwartale zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 303 mln zł, uwolniła blisko 100 mln zł kapitału obrotowego, wskutek m.in. uruchomienia faktoringu, i obniżyła zadłużenie netto o 113 mln zł.

"Grupa kontynuuje realizację flagowego projektu inwestycyjnego – budowy nowej warzelni w Niemczech, której ukończenie jest przewidziane na drugi kwartał 2021 roku. Ciech pracuje również nad dalszą poprawą efektywności produkcji i wydajności energetyki oraz obniżaniem emisji CO2" - napisano w komunikacie prasowym.

W segmencie sodowym przychody w pierwszym półroczu spadły rok do roku o 19,7 proc. do 1,02 mld zł, a znormalizowany wynik EBITDA był niższy o 14,4 proc. i sięgnął 249,1 mln zł.

"Spadek przychodów w segmencie sodowym wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Oprócz tego zauważalny w przychodach jest negatywny efekt pandemii COVID-19 który wiązał się ze spadkiem zamówień zarówno na sodę jak i na sól. Negatywny efekt pandemii był szczególnie zauważalny w kwietniu i w maju, a czerwiec przyniósł poprawę i częściową odbudowę popytu" - napisano w raporcie.

Przychody segmentu organicznego wzrosły natomiast wobec ubiegłego roku o 7,2 proc. do 334 mln zł. Znormalizowany wynik EBITDA spadł o 12,5 proc. do 30,3 mln zł.

W segmencie organicznym wzrosły przychody ze sprzedaży środków ochrony roślin, co - jak podał Ciech - spowodowane było przede wszystkim zmianami w funkcjonowaniu tego obszaru działalności: udoskonalenie jakości procesów, zmiana i poprawa relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi oraz poszerzenie portfela produktów. Wpływ na sprzedaż miało również związane z tymi zmianami przesunięcie części sprzedaży z czwartego kwartału 2019 na pierwszy kwartał 2020 roku.

Negatywnie na przychody segmentu organicznego, w obszarze sprzedaży pianek poliuretanowych, wpłynęła pandemia COVID-19. Ograniczenia w handlu i zamknięcie centrów handlowych oraz sklepów meblarskich w Polsce i Europie poskutkowało przejściowym obniżeniem popytu na meble i materace, a w konsekwencji na sprzedawaną przez grupę Ciech piankę.

Sprzedaż w segmencie krzemianów oraz szkła była niższa o 7,2 proc. i wyniosła 114,8 mln zł, natomiast wynik EBITDA spadł o 21,7 proc. do 17,5 mln zł.

"W segmencie krzemiany i szkło grupa zanotowała spadek przychodów, związany głownie ze zmniejszeniem popytu na krzemiany ze strony klientów z łańcucha wartości branży motoryzacyjnej (głównie producenci opon), szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19" - napisano.

"Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii grupy, a jedynie na termin ich realizacji" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Dawid Jakubowicz.

Spółka podała, że pozytywnie na wyniki w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło m.in. utrzymanie dodatniej dynamiki sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej, niższe europejskie ceny surowców energetycznych stosowanych przy produkcji sody kalcynowanej, kilkuprocentowy wzrost cen sody kalcynowanej w euro na rynkach europejskich od początku 2020 r. oraz bardzo duży spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach (średnio o ok. 50 proc. w drugim kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku) i w konsekwencji niższe ceny części surowców dla przemysłu organicznego.

Z kolei negatywnymi czynnikami były: załamanie aktywności krajowego przemysłu (także w branży chemicznej) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku wywołane pandemią COVID-19, silne pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej, spadek popytu na europejskim rynku sody kalcynowanej szczególnie w segmencie szkła płaskiego, dekoniunktura w niektórych segmentach rynku soli warzonej, wyraźny powrót spadkowej tendencji w zakresie cen żywic epoksydowych w Europie w drugim kwartale 2020 r., spadek krajowej produkcji farb i innych środków pokrywających oraz bardzo duży spadek krajowej produkcji mebli stosowanych do spania.

Poniżej przedstawiamy wyniki Ciechu w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł).

2Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 689,0 777,4 -11,4% -19,9% -19,4% 1477,9 -14,8%
EBITDA znorm. 134,0 125,2 7,0% -23,7% -2,9% 272,0 -17,7%
EBIT 55,2 46,0 19,9% -9,5% -12,8% 116,7 -19,6%
zysk netto j.d. -5,0 23,5 - - - 34,7 -
marża EBITDA 19,4% 16,1% 3,33 -0,97 3,30 18,40% -0,65
marża EBIT 8,0% 5,9% 2,08 0,92 0,60 7,90% -0,48
marża netto -0,7% 3,0% -3,75 -2,84 -5,37 2,35% -2,27

(PAP Biznes)

doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki