REKLAMA

Zgłoszenie do PUP oferty zatrudnienia

2016-05-23 07:49
publikacja
2016-05-23 07:49
Zgłoszenie do PUP oferty zatrudnienia
Zgłoszenie do PUP oferty zatrudnienia
fot. Puls Biznesu / / FORUM

Przedsiębiorca poszukujący pracownika/pracowników może skorzystać z pośrednictwa w tym zakresie świadczonego przez powiatowe urzędy pracy. W odróżnieniu od biur pośrednictwa pracy, usługi świadczone przez PUP są całkowicie bezpłatne. Wystarczy tylko złożyć wniosek.

We wniosku należy m.in. wskazać:

  • pełną nazwę pracodawcy (zgodnie z zaświadczeniem GUS),
  • REGON,
  • nazwę stanowiska,
  • kod zawodu i nazwę zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji i umiejętności bezrobotnego lub poszukującego pracy kierowanego do pracy (w przypadku problemów z uszczegółowieniem tych wymagań pracodawca może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w określeniu tych wymagań),
  • rodzaj umowy,
  • informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,
  • oferowane przez pracodawcę warunki płacy.

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, miejsce wykonywania pracy albo innego, dowolnie wybranego przez siebie urzędu.

Pracodawca zgłaszając ofertę do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. W takim przypadku jego oferta może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Co istotne, urzędowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia złożonej oferty. Będzie to miało miejsce, jeżeli pracodawca zawrze w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i będą one dyskryminowały kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Ponadto PUP może nie przyjąć oferty pracy w przypadku, gdy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy wymaga pisemnego uzasadnienia.

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w dwóch formach:

zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy - zawiera wszystkie dane pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, jest podawana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w internetowej bazie ofert pracy,
niezawierającej danych umożliwiających identyfikację pracodawcy - tego typu oferta może być udostępniana w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Przykładowy wzór zgłoszenia krajowej oferty pracy


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 2016-05-23

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki