REKLAMA

XBS PRO-LOG S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

2023-05-19 09:11
publikacja
2023-05-19 09:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_20230519_XBSPRL_Uzupelniene_porzadku_obrad_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwal_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_20230519_XBSPRL_formularz_pelnomocnitwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 maja 2023 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – XBS LOGISTICS S.A. działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajne-go Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w lokalu w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba s.c., ul. Chłodna 15 (00-891).

1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił swoje kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach:
1. Jacka Pogonowskiego;
2. Marinę Iwanowską;
3. Marcina Dziedzic;
4. Tatianę Balkovicovą;
5. Adama Rutę;
6. Igora Sýkorę

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu na-stępujące brzmienie:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał uzupełniony o wniosek akcjonariusza dotyczący osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
Plik Opis
1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf Uzupełnienie porządu obrad ogłoszenie
2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf Projekt uchwał
3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf Projekt pełnomocnictwa
4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf Instrukcja głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Damian Kieblesz Członek Zarządu Damian Kieblesz
2023-05-19 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu Jacek Kołodziejczyk
2023-05-19 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu Remigiusz Zdrojkowski
2023-05-19 Daniel Korbus Członek Zarządu Daniel Korbus
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki