64,5000 zł
-3,73% -2,5000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 581 9 980 12 365 13 650
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 999 1 817 2 979 3 541
Zysk (strata) brutto (tys.) 962 1 953 3 041 3 758
Zysk (strata) netto (tys.)* 707 1 638 2 367 3 135
Amortyzacja (tys.) 198 197 299 280
EBITDA (tys.) 1 197 2 014 3 278 3 821
Aktywa (tys.) 20 445 22 933 27 428 25 045
Kapitał własny (tys.)* 12 430 14 068 16 435 15 070
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,707 1,638 2,367 3,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,430 14,068 16,435 15,070
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.