REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

WORK SERVICE S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany adresu siedziby i firmy Spółki.

2021-11-15 17:12
publikacja
2021-11-15 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_nr_62_2021_-_tekst_jednolity_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany adresu siedziby i firmy Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki GI GROUP POLAND S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15.11.2021 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie o wpisie zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS („Zmiana Statutu”).

Zmiana Statutu, przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.10.2021 r., polega na:

1) zmianie § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„§ 1 Firma Spółki brzmi: GI GROUP POLAND Spółka Akcyjna.”

2) zmianie § 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„§ 2 Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu GI GROUP POLAND S.A.”

3) zmianie § 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„§ 3 Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Dodatkowo, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.10.2021 r., przyjęła tekst jednolity Statutu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

W wyniku powyższej Zmiany Statutu zmianie uległa również firma Spółki oraz adres jej siedziby. Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne dane:

GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 3 lok. U6
00-132 Warszawa
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB nr 62_2021 - tekst jednolity Statutu.pdfZałącznik do RB nr 62_2021 - tekst jednolity Statutu.pdf Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-11-15 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki