REKLAMA

WDX: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. oraz uchwały podjęte przez NWZ

2018-03-22 16:07
publikacja
2018-03-22 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_NWZ_WDX_SA_22_03_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-22
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. oraz uchwały podjęte przez NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. (Spółka) informuje, w dniu 22.03.2018 r. odbyło się prawidłowo, bez formalnego zwołania, w trybie przewidzianym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. w dniu 22 marca 2018 r. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.
Załączniki
Plik Opis
Uchwaly_NWZ_WDX_SA_22_03_2018.pdfUchwaly_NWZ_WDX_SA_22_03_2018.pdf Uchwały podjęte przez NWZ WDX S.A. w dniu 22.03.2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-22 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki