REKLAMA

WADEX S.A.: Korekta opisu kolumny w wybranych danych finansowych w raporcie za I półrocze 2019 r.

2019-09-12 06:57
publikacja
2019-09-12 06:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Korekta opisu kolumny w wybranych danych finansowych w raporcie za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż koryguje raport za I półrocze 2019 r., który został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2019 roku.

Przedmiotem korekty jest arkusz „wybrane dane finansowe”, w którym błędnie została opisana kolumna przedstawiająca dane porównywalne za analogiczne półrocze poprzedniego roku obrotowego.

W opublikowanym raporcie było: „półrocze 2017” , a powinno być „półrocze 2018”.

Przedmiotowa zmiana dotyczy jedynie opisu kolumny, a nie jej zawartości, która zawiera prawidłowe dane, tj. porównywalne dane za I półrocze 2018 roku. Pozostałe elementy raportu półrocznego pozostają aktualne, a powstała pomyłka ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie miała wpływu na wyniki finansowe Spółki, które zostały obliczone w sposób prawidłowy.

Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raport za I półrocze 2019 r. uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim § 15 pkt 4.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU
2019-09-12 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-12 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki