REKLAMA

VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 20:08
publikacja
2021-06-29 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2020 w kwocie 4.835.092,53 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 16.170.107,47 zł (słownie: szesnastu milionów stu siedemdziesięciu tysięcy stu siedmiu złotych i czterdzieści siedmiu groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 21.005.200,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięć tysięcy dwieście złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 2 sierpnia 2021 roku oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2021-06-29 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki