REKLAMA

VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy dot. gry Everdream Valley ze spółką zależną

2023-08-25 16:24
publikacja
2023-08-25 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-25
Skrócona nazwa emitenta
VARSAV GAME STUDIOS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dot. gry Everdream Valley ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Mooneaters S.A. umowę dotyczącą gry Everdream Valley (dalej: "Gra"). Przedmiotem umowy jest pisemne potwierdzenie świadczonych dotychczas oraz uregulowanie świadczonych w przyszłości przez Emitenta na rzecz Mooneaters S.A. usług związanych z rozwojem biznesu, testowaniem funkcjonalnym, promocją, marketingiem oraz zarządzaniem profilami w mediach społecznościowych Gry na portalach Facebook oraz Twitter.

Zgodnie z umową koszty poniesione przez Emitenta w związku z usługami objętymi Umową i wykonanymi przez jego zespół w okresie 06.01.2021 - 23.06.2023 (do premiery Gry na urządzenia PC, PlayStation 4/5 oraz Nintendo Switch) wyniosły nie mniej niż 250.000 zł. Szacunkowe nakłady, które Emitent poniesie w okres 24.06.2023-31.12.2024 (zadeklarowany w umowie okres wsparcia Gry przez Emitenta) wyniosą 100.000 zł.

W zamian za świadczenie usług przez Emitenta na rzecz Mooneaters S.A., Mooneaters S.A. zapłaci Emitentowi zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 25% przychodów netto uzyskanych przez Mooneaters S.A. ze sprzedaży Gry, a wynikających z umowy wydawniczej zawartej przez Mooneaters S.A. ze spółką Untold Tales S.A. w dniu 31.10.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki