Ustawa o jawności życia publicznego: kto będzie musiał składać oświadczenia majątkowe?

Przedstawiony przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego projekt ustawy o jawności życia publicznego zakłada zwiększenie grona osób, które będą musiały złożyć oświadczenie majątkowe. Dodatkowo zmieni się jego wzór. Jakie zawody będą zobowiązane do złożenia zeznania?

(fot. Krystian Maj / FORUM)

Nowa ustawa ma zacząć obowiązywać od 2018 r. Ma ona, według pomysłodawcy, „zwiększyć transparentność państwa”, a jednym z jej elementów będzie składanie jawnego oświadczenia majątkowego. Nowy dokument wyłącza trzy obowiązujące dotychczas ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu i o dostępie do informacji publicznej.

Kto będzie musiał złożyć oświadczenie?

W projekcie ustawy wymienionych jest 108 podmiotów, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe. Poza osobami pełniącymi funkcje publiczne, na liście znajdują się m.in.:

 • prezesi i członkowie rad nadzorczych spółek, w których udział Skarbu Państwa lub samorządów przekracza 10 proc.,
 • osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (w tym członkowie komisji przetargowych),
 • osoby biorące udział w postępowaniach dotyczących prywatyzacji, komercjalizacji, wsparcia finansowego i rozporządzenia mieniem jednostek sektora finansów publicznych,
 • pracownicy samorządowi,
 • sekretarze i kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw,
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych powszechnych towarzystw emerytalnych,
 • urzędnicy oraz pracownicy sądów powszechnych i prokuratury,
 • funkcjonariusze i pracownicy policji,
 • egzaminatorzy na prawo jazdy,
 • strażnicy miejscy i gminni,
 • żołnierze zawodowi,
 • strażacy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • lekarze orzecznicy ZUS, lekarze rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS.

Według autora projektu ustawy, łącznie obowiązkiem składania oświadczenia majątkowego będzie objętych 800 tys. osób, jednak zgodnie z wyliczeniami Rzecznika Praw Obywatelskich liczba ta może sięgać nawet 1,5 mln.

Szef CBA może raz w roku wezwać do złożenia oświadczenia majątkowego także osoby spoza 108 wymienionych w ustawie grup. W dowolnym czasie będzie mógł on zażądać oświadczenia od każdej osoby pełniącej funkcję publiczną i pracownika spółki. Jak mówi Michał Czuryło, radca prawny z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. dla „Dziennika Gazety Prawnej”, ponieważ sam projekt nowej ustawy nie definiuje pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne, a ta zawarta w kodeksie karnym wzbudza wątpliwości, może mieć ona bardzo szeroki zakres. Niewykluczone więc, że zeznania majątkowe będą musieli przedstawiać udzielający ślubów księża, profesorowie wyższych uczelni czy osoby udzielające patentów.

Jednakowy wzór dla wszystkich

Projekt ustawy Kamińskiego zakłada, że wszystkie składane oświadczenia majątkowe będą jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjątek stanowić będą zeznania funkcjonariuszy służb. Oświadczenia będą musiały być złożone według jednego, obowiązującego wszystkich wzoru.

Podstawową zmianą będzie pojawienie się rubryki „dochody”. Ma się w niej znaleźć informacja o dochodach uzyskiwanych przez osobę zobowiązaną oraz jej małżonka. Dotyczy to kwot z umów o pracę, zleceń, o dzieło, prowadzenia gospodarstwa rolnego i dopłat z nim związanych, z posiadania lub obrotu papierami wartościowymi, akcji lub udziałów w spółkach handlowych, uczestnictwa w osobowych spółkach prawa handlowego oraz z tytułu zasiadania w organach spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

W oświadczeniu będą musiały się znaleźć też środki otrzymane za zasiadanie we władzach zarządzających, nadzorczych i kontrolnych firm i instytucji czy za prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie nią. Wykazać trzeba będzie także wysokość rent, emerytur, diet i środków pozyskanych z innych źródeł ze wskazaniem, skąd pochodzą.

Agnieszka Ślęzak

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
6 13 jkendy

Coraz więcej firm wraca do rąk państwowych i władzę tak obejmuja partyjni funkcjonariusze z PISu. Jest jak za komunizmu a to dobrze dla korucji nie jest.

! Odpowiedz
8 17 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
28 98 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
45 20 kzabor

A z czym masz problem. Wstydzisz się że jesteś biedny? Czy boisz się, że Ciebie okradną. Jawne zarobki w Szwecji nikomu nie przeszkadzają.

! Odpowiedz
51 16 heldbaum

Uczciwy czlowiek nie ma nic do ukrycia.

! Odpowiedz
12 59 lobotomek

Zabawne. Do tej pory pracodawcy skrzętnie unikali podania danych o zarobkach pracowników, by nie drażnić pracowników i nie powodować kwasów w firmie. A tera wszyskich wystawiają na strzał. Przecież tak naprawdę ustawa dotyczy wszyskich. Wystarczy, że ktoś jest sprzątaczką w sądzie a jej mąż musi ujawniać majątek. Wiedziałem, że Kamiński jest szurnięty, ale jest gorzej niż myślałem. Z drugiej strony nie spodziewałem się niczego innego niż państwo policyjne a bezzębna gawiedź się cieszy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
21 55 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
20 65 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
12 53 czerwony_wiewior

A lud się cieszy i bije brawo. Do czasu

! Odpowiedz
3 17 krzy12 odpowiada czerwony_wiewior

problem będą też mieli ci co chcą orzeczenia do pracy i ich PRACOWDAWCY, że już nie wspomnę o matkach co będą chciały pobierać pieniądze na opiekę nad chorymi dziećmi

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.