REKLAMA

TXM S.A.: Aktualizacja informacji w przedmiocie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego - tryb głosowania nad układem oraz zatwierdzenie spisu wierzytelności

2020-01-24 08:05
publikacja
2020-01-24 08:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w przedmiocie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego - tryb głosowania nad układem oraz zatwierdzenie spisu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z dnia 19 września 2019 r. oraz 68/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. informuje, iż otrzymał w dniu 23 stycznia 2020 roku wiadomość o wydanym w dniu 15 stycznia 2020 r. postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe Spółki, sygn. akt XVIII GRp 15/19, w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem.

Zgodnie z wnioskiem, głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Wysłanie zawiadomień do wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, wraz z doręczeniem wierzycielom: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, głównych założeń planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107 - 110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego - nastąpi w formie pisemnej, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie.

W postanowieniu wskazano, iż nadzorca sądowy wysyłając powyższe zawiadomienia zakreśli wierzycielom 7 dniowy termin na oddanie głosu na piśmie, licząc od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Nadzorca sądowy przedstawi sędziemu - komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi.

Jednocześnie w postanowieniu podkreślono, iż propozycje układowe mogą być zmienione w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się przedmiotowego orzeczenia.

Ponadto, Zarząd Emitenta powziął informację ws. postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia zaktualizowanego spisu wierzytelności, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-01-24 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki