REKLAMA

TORPOL S.A.: Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

2020-08-03 15:25
publikacja
2020-08-03 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dn. 06.02.2019 r. w sprawie aneksu do umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (PZU) o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (Umowa), Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. zawarł kolejny aneks do Umowy (Aneks) na mocy, którego ustalono w szczególności, że limit zaangażowania PZU z tytułu gwarancji udzielonych w ramach Umowy w kwocie 120 mln zł będzie obowiązywał do dnia 27 lipca 2021 r.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-08-03 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Macin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki