REKLAMA

THE FARM 51 GROUP S.A.: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta

2020-04-03 23:31
publikacja
2020-04-03 23:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Emitent", "Spółka") w związku z sytuacją epidemiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz w nawiązaniu do wydanego oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, poniżej przedstawia podsumowanie analizy Emitenta dotyczącej wpływu ww. wydarzeń na działalność operacyjną i finansową Emitenta.

Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii Covid 19 na sytuację finansową Spółki. Jednakże z uwagi na brak możliwości oceny kondycji finansowej kontrahentów Spółki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, a także fakt, iż okoliczności dotyczące pandemii mają charakter niezwykle dynamiczny, Zarząd Spółki nie może wykluczyć pojawienia się negatywnych skutków i ich wpływu na sytuację finansową Spółki. Dlatego też Członkowie Zarządu w osobie: Roberta Siejki, Wojciecha Pazdura oraz Kamila Bilczyńskiego podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na działalność Spółki poprzez sprzedaż przez każdego z nich części posiadanych akcji Spółki (raporty ESPI nr 04/2020, ESPI nr 06/2020), ESPI nr 08/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku). Środki te będą wnoszone do Spółki przez każdego z Członków Zarządu w postaci wystawianych weksli na rzecz Spółki w zależności od potrzeb, które powstaną i będą miały wpływ na ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki. Przy czym Zarząd Emitenta wskazuje, że każdy z Członków Zarządu wniesie do Spółki, w związku ze sprzedażą akcji Spółki, kwotę: 1) Robert Siejka – nie większą niż jeden milion zł, 2) Wojciech Pazdur – nie większą niż jeden milion zł, 3) Kamil Bilczyński – nie większą niż jeden milion zł.

Zdaniem Zarządu Spółki, środki pieniężne, w razie potrzeby, wnoszone do Spółki przez Członków Zarządu wspomogą jej płynność finansową oraz umożliwią kontynuację prac nad grą World War 3, w tym trwający proces negocjacji z dużym globalnym podmiotem, specjalizującym się w segmencie gier online-multiplayer, umożliwiającym rozwój marki World War 3 w kontekście premiery finalnych wersji gry oraz ich serwisu po premierze (raport ESPI nr 2/2020 z dnia 24 marca 2020 roku oraz raport ESPI nr 3/2020 z dnia 30 marca 2020 roku).

Ponadto mając na uwadze, specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, celem umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi projektami Emitenta, całość prac produkcyjnych prowadzona jest obecnie z wykorzystaniem pracy zdalnej (Emitent zainwestował dodatkowe środki na rozwój i rozbudowę struktury serwerowej i sieciowej dostosowując ją do możliwości wydajnej pracy zdalnej), jednak efektywność takiego rozwiązania, również mając na uwadze brak informacji co do tego na jak długo będzie koniecznie jej wdrażanie, zostanie oceniona w przyszłych okresach.

W przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-03 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki