36,2000 zł
-1,90% -0,7000 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Akcjonariat - FARM51

Dane ogólne

Kapitalizacja: 232 529 903,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 6 423 478 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 6 423 478 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 642 347,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 150 000
0,10 6 423 478
642 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 410 000
0,10 6 060 000
606 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 62 444
0,10 5 650 000
565 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 55 556
0,10 5 587 556
558 755,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 52 000
0,10 5 532 000
553 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 20 000
0,10 5 480 000
548 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 100 000
0,10 5 460 000
546 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 300 000
0,10 5 360 000
536 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
seria A - akcje założycielskie 2011-02-09 1 385 000
138 500,00
0,10 0,10 1 385 000
138 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-09 350 000
0,10 1 735 000
173 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-09 225 000
0,10 1 960 000
196 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
zmiana firmy z The Farm 51 SA na The Farm 51 Group SA 2011-04-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-21 450 000
0,10 2 410 000
241 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-21 1 350 000
0,10 3 760 000
376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-04-21 1 000 000
8 000 000,00
0,10 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-04-02 1 300 000
9 100 000,00
0,10 7,00 5 060 000
506 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-24
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-06-30 546 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2018-05-21 213 478
4 269 560,00
0,10 20,00 6 273 478
627 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Siejka Robert 287 500 (-160 500) 4,58 (3,76) 287 500 (-608 500) 4,58 (-8,51) 2020-04-03
Pazdur Wojciech 304 000 (-146 500) 4,85 (-2,58) 304 000 (-146 500) 4,85 (-2,58) 2020-04-03
Bilczyński Kamil 312 513 (-135 487) 4,98 (-3,12) 312 513 (-135 487) 4,98 (-3,12) 2020-03-31
Investors TFI SA portfele 34 484 0,57 34 484 0,57 2018-06-30
Pazdur Wojciech NWZ 450 500 7,43 (0,25) 450 500 7,43 (0,25) 2018-05-21
Pazdur Wojciech NWZ 450 500 (5 500) 7,18 (-1,12) 450 500 (-439 500) 7,18 (-6,02) 2018-05-21
Swadkowski Tomasz 275 000 (-235 182) 4,54 (-4,49) 275 000 (-235 182) 4,54 (-4,49) 2018-02-23
Erne Ventures SA 450 038 7,43 (7,43) 450 038 7,43 (7,43) 2017-04-14
Erne Ventures SA 0 (-468 000) 0,00 (-8,28) 0 (-468 000) 0,00 (-8,28) 2017-04-14
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 299 447 (-4 200) 4,94 (-0,07) 299 447 (-4 200) 4,94 (-0,07) 2017-04-13
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 228 000 (-240 000) 3,76 (-3,96) 228 000 (-240 000) 3,76 (-3,96) 2017-04-10
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 468 000 7,72 468 000 7,72 2017-04-06
Erne Ventures SA 468 000 8,28 (8,28) 468 000 8,28 (8,28) 2017-04-06
Erne Ventures SA 0 (-224 200) 0,00 (-5,96) 0 (-224 200) 0,00 (-4,35) 2017-04-06
mBank SA 277 112 (-263 963) 4,90 (-4,78) 277 112 (-263 963) 4,90 (-4,78) 2017-03-29
mBank SA 541 075 9,68 (0,10) 541 075 9,68 (0,10) 2017-02-09
mBank SA 541 075 (-99 090) 9,58 (-1,88) 541 075 (-99 090) 9,58 (-1,88) 2017-02-09
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 303 647 5,01 (-0,53) 303 647 5,01 (-0,53) 2016-11-24
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 303 647 5,54 (0,05) 303 647 5,54 (0,05) 2016-11-24
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 303 647 5,49 (0,06) 303 647 5,49 (0,06) 2016-11-24
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 303 647 5,43 (0,06) 303 647 5,43 (0,06) 2016-11-24
Skarbiec TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 303 647 5,37 303 647 5,37 2016-11-24
mBank SA 640 165 (-5 761 520) 11,46 (-105,79) 640 165 11,46 (2,11) 2016-06-03
mBank SA 6 401 685 (5 761 520) 117,25 (105,53) 640 165 9,35 2016-06-03
mBank SA 640 165 11,72 640 165 9,35 (-2,37) 2016-06-03
mBank SA 640 165 11,72 (0,04) 640 165 11,72 (0,04) 2016-06-03
mBank SA 640 165 11,68 (0,11) 640 165 11,68 (0,11) 2016-06-03
mBank SA 640 165 (-1 162) 11,57 (-0,18) 640 165 (-1 162) 11,57 (2,20) 2016-06-03
mBank SA 641 327 (295 596) 11,75 (5,30) 641 327 (295 596) 9,37 (4,24) 2016-05-20
Swadkowski Tomasz 510 182 9,03 (0,61) 510 182 9,03 (0,61) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 8,42 (-1,10) 510 182 8,42 (-1,10) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,52 (0,18) 510 182 9,52 (0,18) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,34 (0,03) 510 182 9,34 (0,03) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,31 510 182 9,31 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,31 (0,09) 510 182 9,31 (0,09) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,22 (0,09) 510 182 9,22 (0,09) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,13 510 182 9,13 2016-02-12
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 6,45 (0,12) 345 731 5,13 (0,08) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 6,33 (-0,50) 345 731 5,05 (-0,31) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 (71 367) 6,83 (1,41) 345 731 (71 367) 5,36 (1,11) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 274 364 5,42 274 364 4,25 2015-10-20
Erne Ventures SA 224 200 (-163 352) 5,96 (-4,34) 224 200 (-163 352) 4,35 (-3,18) 2015-03-23
Erne Ventures SA 387 552 (-152 300) 10,30 (-4,05) 387 552 (-152 300) 7,53 (-2,96) 2015-01-22
Fund2 Veno SA SKA 168 000 (-90 000) 4,46 (-2,40) 168 000 (-90 000) 3,26 (-1,75) 2014-05-26
Erne Ventures SA wraz z podmiotami zależnymi 539 852 (-100 000) 14,35 (-2,66) 539 852 (-100 000) 10,49 (-1,94) 2014-05-26
Fund2 Veno SA SKA 258 000 6,86 258 000 (232 200) 5,01 (4,51) 2014-05-25
Go Fund 2 FIZ AN 0 (-1 403 900) 0,00 (-37,33) 0 (-1 403 900) 0,00 (-27,28) 2014-03-31
Erne Ventures SA wraz z podmiotami zależnymi 639 852 17,01 639 852 12,43 2014-03-31
Fund2 Veno SA SKA 258 000 6,86 25 800 0,50 2013-12-30
Rosiński Łukasz 3 370 0,08 3 370 0,06 2013-10-29
Siejka Robert 448 000 0,82 (-7,39) 896 000 (448 000) 13,09 (4,88) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,21 (0,03) 448 000 8,21 (0,03) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,18 (0,08) 448 000 8,18 (0,08) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 (3 000) 8,10 (-3,73) 448 000 (-442 000) 8,10 (-9,19) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 (-3 000) 11,83 (3,81) 890 000 (442 000) 17,29 (9,27) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 (3 000) 8,02 (-0,77) 448 000 (-442 000) 8,02 (-5,78) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 (-3 000) 8,79 (0,86) 890 000 (442 000) 13,80 (5,87) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 (3 000) 7,93 (-0,37) 448 000 (-442 000) 7,93 (-5,27) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 (-3 000) 8,30 (0,91) 890 000 (442 000) 13,20 (5,81) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 7,39 (-0,97) 448 000 (-448 000) 7,39 (-5,89) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,36 (1,22) 896 000 (448 000) 13,28 (6,14) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 7,14 448 000 7,14 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 8,30 (0,91) 890 000 (442 000) 13,20 (5,81) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 7,39 (-0,97) 448 000 (-448 000) 7,39 (-5,89) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,36 (0,36) 896 000 13,28 (0,28) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,00 (-0,21) 896 000 (448 000) 13,00 (4,79) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,21 (0,03) 448 000 8,21 (0,03) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,18 (0,08) 448 000 8,18 (0,08) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 (3 000) 8,10 (-3,73) 448 000 (-442 000) 8,10 (-9,19) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 11,83 (3,81) 890 000 (442 000) 17,29 (9,27) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 (3 000) 8,02 (-0,77) 448 000 (-442 000) 8,02 (-5,78) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 8,79 (0,86) 890 000 (442 000) 13,80 (5,87) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 7,93 448 000 7,93 2012-03-05
Go Fund 2 FIZ AN 1 403 900 37,33 1 403 900 27,28 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 8,10 (-3,73) 448 000 (-442 000) 8,10 (-9,19) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 11,83 (3,81) 890 000 (442 000) 17,29 (9,27) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,02 (0,09) 448 000 8,02 (0,09) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 7,93 (-0,86) 448 000 (-442 000) 7,93 (-5,87) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 8,79 (1,40) 890 000 (442 000) 13,80 (6,41) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 7,39 (-0,91) 448 000 (-442 000) 7,39 (-5,81) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 8,30 (1,16) 890 000 (442 000) 13,20 (6,06) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 7,14 (-1,22) 448 000 (-448 000) 7,14 (-6,14) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,36 (0,36) 896 000 13,28 (0,28) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,00 (-0,21) 896 000 (448 000) 13,00 (4,79) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,21 (0,03) 448 000 8,21 (0,03) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,18 448 000 8,18 2012-03-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.