15,9000 zł
6,00% 0,9000 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Akcjonariat - FARM51

Dane ogólne

Kapitalizacja: 102 133 300,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 6 423 478 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 6 423 478 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 642 347,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 150 000
0,10 6 423 478
642 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 410 000
0,10 6 060 000
606 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 62 444
0,10 5 650 000
565 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 55 556
0,10 5 587 556
558 755,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 52 000
0,10 5 532 000
553 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 20 000
0,10 5 480 000
548 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 100 000
0,10 5 460 000
546 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 300 000
0,10 5 360 000
536 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
seria A - akcje założycielskie 2011-02-09 1 385 000
138 500,00
0,10 0,10 1 385 000
138 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-09 350 000
0,10 1 735 000
173 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-09 225 000
0,10 1 960 000
196 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
zmiana firmy z The Farm 51 SA na The Farm 51 Group SA 2011-04-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-21 450 000
0,10 2 410 000
241 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-21 1 350 000
0,10 3 760 000
376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-04-21 1 000 000
8 000 000,00
0,10 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-04-02 1 300 000
9 100 000,00
0,10 7,00 5 060 000
506 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-24
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-06-30 546 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2018-05-21 213 478
4 269 560,00
0,10 20,00 6 273 478
627 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Siejka Robert 287 500 (-160 500) 4,58 (-3,43) 287 500 (-160 500) 4,58 (-3,43) 2020-04-03
Pazdur Wojciech 304 000 (-146 500) 4,84 (-2,59) 304 000 (-146 500) 4,84 (-2,59) 2020-04-03
Bilczyński Kamil 312 513 (-135 487) 4,98 (-3,37) 312 513 (-583 487) 4,98 (-8,30) 2020-03-31
Investors TFI SA portfele 34 484 0,56 34 484 0,56 2018-06-30
Pazdur Wojciech NWZ 450 500 7,43 (0,25) 450 500 7,43 (0,25) 2018-05-21
Pazdur Wojciech NWZ 450 500 (2 500) 7,18 (-0,99) 450 500 (2 500) 7,18 (-0,99) 2018-05-21
Swadkowski Tomasz 275 000 (-235 182) 4,53 (-4,81) 275 000 (-235 182) 4,53 (-4,81) 2018-02-23
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 228 000 (-240 000) 3,76 (-3,96) 228 000 (-240 000) 3,76 (-3,96) 2017-04-10
Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. SKA 468 000 7,72 468 000 7,72 2017-04-06
mBank SA 277 112 (-263 963) 4,90 (-4,78) 277 112 (-263 963) 4,90 (-4,78) 2017-03-29
mBank SA 541 075 9,68 (0,11) 541 075 9,68 (0,11) 2017-02-09
mBank SA 541 075 (-99 090) 9,57 (-2,11) 541 075 (-99 090) 9,57 (-2,11) 2017-02-09
mBank SA 640 165 11,68 (0,11) 640 165 11,68 (0,11) 2016-06-03
mBank SA 640 165 11,57 (0,12) 640 165 11,57 (0,12) 2016-06-03
mBank SA 640 165 (-5 761 520) 11,45 (-105,80) 640 165 11,45 (2,10) 2016-06-03
mBank SA 6 401 685 (5 761 520) 117,25 (105,53) 640 165 9,35 2016-06-03
mBank SA 640 165 11,72 640 165 9,35 (-2,37) 2016-06-03
mBank SA 640 165 (-1 162) 11,72 (-0,02) 640 165 (-1 162) 11,72 (2,36) 2016-06-03
mBank SA 641 327 (295 596) 11,74 (4,91) 641 327 (295 596) 9,36 (4,00) 2016-05-20
Swadkowski Tomasz 510 182 9,34 (0,04) 510 182 9,34 (0,04) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,30 (0,08) 510 182 9,30 (0,08) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,22 (0,09) 510 182 9,22 (0,09) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,13 (0,11) 510 182 9,13 (0,11) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,02 (0,61) 510 182 9,02 (0,61) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 8,41 (-1,10) 510 182 8,41 (0,85) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,51 (0,17) 510 182 7,56 (0,11) 2016-02-12
Swadkowski Tomasz 510 182 9,34 510 182 7,45 2016-02-12
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 6,83 (0,38) 345 731 5,36 (0,24) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 6,45 (0,12) 345 731 5,12 (0,07) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 345 731 (71 367) 6,33 (0,91) 345 731 (71 367) 5,05 (0,80) 2015-10-21
mBank SA portfele zarządzane przez mWealth Management SA 274 364 5,42 274 364 4,25 2015-10-20
Fund2 Veno SA SKA 168 000 (-90 000) 4,46 (-2,40) 168 000 (-90 000) 3,26 (-1,75) 2014-05-26
Fund2 Veno SA SKA 258 000 6,86 258 000 (232 200) 5,01 (4,51) 2014-05-25
Go Fund 2 FIZ AN 0 (-1 403 900) 0,00 (-37,33) 0 (-1 403 900) 0,00 (-27,28) 2014-03-31
Fund2 Veno SA SKA 258 000 6,86 25 800 0,50 2013-12-30
Rosiński Łukasz 3 370 0,08 3 370 0,06 2013-10-29
Siejka Robert 448 000 (3 000) 8,01 (-3,82) 448 000 (-442 000) 8,01 (-9,28) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 (-3 000) 11,83 (3,91) 890 000 (442 000) 17,29 (9,37) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 (3 000) 7,92 (-0,87) 448 000 (-442 000) 7,92 (-5,88) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 8,79 (0,49) 890 000 13,80 (0,61) 2012-03-05
Siejka Robert 445 000 (-3 000) 8,30 (0,91) 890 000 (442 000) 13,19 (5,80) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 7,39 (-0,96) 448 000 (-448 000) 7,39 (-5,89) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,35 (1,21) 896 000 (448 000) 13,28 (6,14) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 7,14 (-1,06) 448 000 (-448 000) 7,14 (-5,94) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,20 896 000 (448 000) 13,08 (4,88) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,20 (0,03) 448 000 8,20 (0,03) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,17 (0,08) 448 000 8,17 (0,08) 2012-03-05
Siejka Robert 448 000 8,09 448 000 8,09 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,17 (0,08) 448 000 8,17 (0,08) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 (3 000) 8,09 (-3,74) 448 000 (-442 000) 8,09 (-9,20) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 11,83 (3,82) 890 000 (442 000) 17,29 (9,28) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 (3 000) 8,01 (-0,78) 448 000 (-442 000) 8,01 (-5,79) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 8,79 (0,87) 890 000 (442 000) 13,80 (5,88) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 (3 000) 7,92 (-0,38) 448 000 (-442 000) 7,92 (-5,27) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 445 000 (-3 000) 8,30 (0,91) 890 000 (442 000) 13,19 (5,80) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 7,39 (-0,96) 448 000 (-448 000) 7,39 (-5,89) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,35 (0,15) 896 000 13,28 (0,20) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,20 896 000 (448 000) 13,08 (4,88) 2012-03-05
Pazdur Wojciech 448 000 8,20 448 000 8,20 2012-03-05
Go Fund 2 FIZ AN 1 403 900 37,33 1 403 900 27,28 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,35 (1,21) 896 000 (448 000) 13,28 (6,14) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 7,14 (-1,06) 448 000 (-448 000) 7,14 (-5,94) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,20 896 000 (448 000) 13,08 (4,88) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,20 (0,03) 448 000 8,20 (0,03) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 8,17 (0,08) 448 000 8,17 (0,08) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 8,09 (-3,74) 448 000 (-442 000) 8,09 (-9,20) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 11,83 (3,82) 890 000 (442 000) 17,29 (9,28) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 8,01 (-0,78) 448 000 (-442 000) 8,01 (-5,79) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 8,79 (0,87) 890 000 (442 000) 13,80 (5,88) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 (3 000) 7,92 (-0,38) 448 000 (-442 000) 7,92 (-5,27) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 445 000 (-3 000) 8,30 (0,91) 890 000 (442 000) 13,19 (5,80) 2012-03-05
Bilczyński Kamil 448 000 7,39 448 000 7,39 2012-03-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.