REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy znaczącej z Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o.

2020-10-09 11:55
publikacja
2020-10-09 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej z Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia o zawarciu w dniu 9 października 2020 roku przez Konsorcjum Spółek Termo-Rex SA z siedzibą w Jaworznie–lider konsorcjum oraz CKTiS SA z siedzibą w Płocku -członek konsorcjum z Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, umowy obejmującej realizację prac w ramach projektu „Polimery Police” na terenie Zakładów Chemicznych w Policach. Zlecenie objęte umową realizowane będzie w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku i obejmuje prace w zakresie montażu rurociągów na estakadach w porcie rozładunkowym. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 7 109 665,00 zł plus VAT.

Okres gwarancji na prace zrealizowane w ramach zlecenia wynosi 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru tj. od dnia 30 września 2021 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych na rynku dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2020-10-09 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki