REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku.

2021-03-08 15:43
publikacja
2021-03-08 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_05_2021_Uchwaly_podjete_przez_NWZA_08.03.2021_Zalacznik_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 marca 2021 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB_05_2021_Uchwały_podjęte_przez_NWZA_08.03.2021_Załącznik_1.pdfRB_05_2021_Uchwały_podjęte_przez_NWZA_08.03.2021_Załącznik_1.pdf RB_05_2021_Uchwały_podjęte_przez_NWZA_08.03.2021_Załącznik_1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-08 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki