Szałamacha polemizuje z Moody’s: ocena obiektywna, perspektywa dyskusyjna

2016-05-14 11:32
publikacja
2016-05-14 11:32

Minister finansów nie polemizuje z decyzją agencji Moody’s dotyczącą pozostawienia polskiego ratingu na niezmienionym poziomie. Wątpliwości Pawła Szałamachy budzi natomiast obniżenie perspektywy ratingu.

/ fot. Krystian Maj / FORUM

- Przez ostatnie dni czekaliśmy na ocenę i o ile sama ocena przy pewnych wahaniach może być uznana za obiektywną i do zaakceptowania, o tyle podjąłbym polemikę ze zmianą perspektywy ze stabilnej na negatywna – tymi słowami Paweł Szałamacha rozpoczął briefing prasowy poświęcony wczorajszej decyzji.

Zdaniem ministra finansów, wszystkie trzy powody, które agencja wskazała jako uzasadnienie dla zmiany perspektywy, można poddać pod wątpliwość. Powody te to kwestia zwiększonych wydatków budżetowych, problem kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich oraz spór na linii rząd-Trybunał Konstytucyjny.

- W pierwszym przypadku w moim przekonaniu decyzja Moody’s jest hiperostrożna i obarczona pewnym pesymizmem. Wielokrotnie zarówno pani premier, jak i ja informowaliśmy jasno o tym, że nasze zamiary będą realizowane zgodnie z harmonogramem odbudowywania dochodów podatkowych – powiedział Szałamacha.

Przechodząc do kwestii kredytów frankowych, szef resortu finansów zaznaczył, że kwestia ta wciąż jest otwarta, a piłka jest po stronie prezydenta. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Paweł Szałamacha zaznaczył jednak, że ministerstwo będzie współpracowało z kancelarią głowy państwa w tym zakresie.

Zawód opozycji

Komentując podniesioną przez analityków agencji Moody’s kwestię sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, minister finansów zaznaczył, że rozwiązanie tego problemy nie leży w kompetencjach jego resortu.

- Podejmujemy szereg wysiłków zmierzających do rozwiązania tego problemu, aczkolwiek nie są to działania ministerstwa finansów, tylko klubu parlamentarnego i pani premier. Kolejne próby rozmów i negocjacji są podejmowane, ale jak widzimy opozycja czy ugrupowania, które mają zdecydowanie inne zdanie, co do przyczyn i przebiegu tego konfliktu, okopały się głęboko na swoich pozycjach. Możliwości są tutaj ograniczone, a na pewno nie zależą od ministerstwa finansów – skomentował.

- Rozumiem, że kluby opozycyjne muszą pokryć swój zawód związany z tą oceną. Nie będzie zbyt kontrowersyjne, jeżeli stwierdzę, że opozycja spodziewała się obniżenia ratingu i możliwości zrobienia wielkiego show. To stanowiłoby dopalacz dla energii, którą starają się wyzwolić – dodał Szałamacha.

W poniedziałek złoty się umocni

W opinii ministra w poniedziałek możemy spodziewać się „lekkiej poprawy”, w postaci zarówno umocnienia polskiej waluty, jak i spadku rentowności polskich obligacji. O przewidywanej skali ruchów na rynkach walutowym i długu minister mówić jednak nie chciał.

Paweł Szałamacha przyznał także, że ministerstwo znało decyzję agencji na 24 godziny przed jego publikacją, jednak ze względu na stosowne regulacje nie może ujawnić treści korespondencji między polskim rządem a agencją Moody’s.

- Dostaliśmy w czwartek tę informację i nawiązaliśmy korespondencję. Zarówno wcześniejsza nota, jak i odpowiedź jest objęta poufnością komunikacji między agencją a Rzeczpospolitą jako jej klientem – zaznaczył.

Michał Żuławiński

Źródło:
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (263)

dodaj komentarz
~rob
Trza było napisać list do Moodiego, żeby nie publikował swoich opinii, bo się Prezes zdenerwuje
~Andrzej
Dla Was Pan Minister Szałamacha. Skończcie z tą pogardą, ludzie tego nie kupują bo to już było 10 lat temu.
~WYTŁUMACZMI
skąd się bierze ta elita która publikuje swoje komentarze poniżej. podziwiema za intelekt
~audytPISu
KOSZT 0,5% PKB rok rocznie ok. 9 mld rok rocznie i to już widać wzrost PKB 3% rocznie !!!!!!!

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 95 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-
KOSZT 0,5% PKB rok rocznie ok. 9 mld rok rocznie i to już widać wzrost PKB 3% rocznie !!!!!!!

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo płaci 2,40-3,15 złotych !

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 95 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8- 12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.85 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 85 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 85 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,1 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,85mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co PIS proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 100 mld PLN)*0,44% = ok. 4,85 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).


Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy, jak możliwy bez tego podatku

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html
~audytPISu
są to tylko koszty bezpośrednie. UTYLIZACJA przyspiesza;.. Dalej:

Spadki wycen aktywów kapitałowych udziałowych na GPW są szacowane na ok. 200 mld PLN

Spadki wycen aktywów kapitałowych grunty ok. 100 mld PLN

(aktywy zabezpieczające kredyty, biorące udział w transakcjach rynkowych lub wystawionych do
są to tylko koszty bezpośrednie. UTYLIZACJA przyspiesza;.. Dalej:

Spadki wycen aktywów kapitałowych udziałowych na GPW są szacowane na ok. 200 mld PLN

Spadki wycen aktywów kapitałowych grunty ok. 100 mld PLN

(aktywy zabezpieczające kredyty, biorące udział w transakcjach rynkowych lub wystawionych do potencjalnej sprzedaży)......................
~audytPISu
Kto niszczy NASZ KRAJ !!! Proszę bardzo. W 6 miesięcy ZUTYLIZOWANO 5 mld PLN !!!,

wzrost kosztu kapitału, łącznie z obligacjami skarbowymi do dnia dzisiejszego

Dla przedsiębiorców istotny jest koszt średnioważony kapitału WACC, a ten rośnie.

Zmniejszając opłacalność inwestycji lub nawet uniemożliwiając
Kto niszczy NASZ KRAJ !!! Proszę bardzo. W 6 miesięcy ZUTYLIZOWANO 5 mld PLN !!!,

wzrost kosztu kapitału, łącznie z obligacjami skarbowymi do dnia dzisiejszego

Dla przedsiębiorców istotny jest koszt średnioważony kapitału WACC, a ten rośnie.

Zmniejszając opłacalność inwestycji lub nawet uniemożliwiając ze względu na brak opłacalności NPV, IRR, ROE, ROA itd. to jest być albo nie być, a NOŻYCE kosztu kapitału dla polskich przedsiębiorców są coraz mniej korzystne w stosunku do zagranicy. Dla Osób fizycznych mechanizmy są porównywalne, choć trochę mniej złożone.

Ludzie mogą na bruku wylądować, a twój pracodawca straci udziały rynkowe !!!

Z tego ludzie się cieszą ?, to prosta droga do "niewolnictwa" w średnim terminie

"wróg czuwa, wróg nie śpi".------- hasła rodem z PRL - NOCna zmiana czuwających aktywistów.

Polaku bądź czujny !..................................
~audytPISu
Bloomberg: inwestorzy uciekają z Polski. Od wygranej Dudy z giełdy wyparowało 50 mld dolarów.....

a teraz minusujcie wyznawcy sekty pisowej, życzący autorytaryzmu Polsce...........

http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gieldowe,76/bloomberg-polska-gielda-stracila-50-mld-dolarow-od-wygranej-dudy,643334.html
~KURSKI_z_dnaPL
"Wrona Orła nie pokona!" -
Niósł się okrzyk wzdłuż i wszerz.
O przegrała z Orłem Wrona,
Kaczka przegra z Orłem też :)

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego......

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
~kawa_na_ławę
Dzisiaj w TVN. Układ PICowoBankowoFrankowy to VAT 25% w 2017r. ???!!!

UGODA ma wydrenować wszystkich obywateli, tzw. OBLIGACJE RESTRUKTURYZACYJNE!, których emisje wykupi NBP , a zwrot nastąpi przez podwyżkę VAT

Wehikuł Frankowo-Bankowy "TYTANIC" zaprasza wszystkich obywateli na NIEODPŁATNĄ przejażdżkę
Dzisiaj w TVN. Układ PICowoBankowoFrankowy to VAT 25% w 2017r. ???!!!

UGODA ma wydrenować wszystkich obywateli, tzw. OBLIGACJE RESTRUKTURYZACYJNE!, których emisje wykupi NBP , a zwrot nastąpi przez podwyżkę VAT

Wehikuł Frankowo-Bankowy "TYTANIC" zaprasza wszystkich obywateli na NIEODPŁATNĄ przejażdżkę za 3.000 PLN/obywatela. Frankowicze wniebowzięci, dosłownie

Banki chętnie przytulą te 65-135 mld PLN odszkodowań, a obywatel za to zapłaci podwyżką VAT np. o 2-3 pkt %

NBP wypłaci bankom odszkodowania (UGODA), a wzrost VATu wypełni ubytki w NBP

"Frankowicze" tym mechanizmem okradają społeczeństwo !

Frankowicze to tylko 3% populacji, a gdzie reszta populacji Polaków !!!

Dogadujcie się z bankami lub procesujcie !!!

Prezydent nie jest stroną sprawy !!!!

Prezydent powiedział o przewalutowaniu i to zrobi !!!

a do tego potrzebna jest UGODA frankowiczów z bankami !!!, a nie procesy międzynarodowe kosztem KOWALSKIEGO,której koszty szacowane są na 15-25 mld EURO i są to tylko koszty bezpośrednie !!!

pozdrawiam trzeźwo myślących

Obran zawarł z bankami UGODĘ. Kosztem 9 mld EURO środków publicznych !

97% Obywateli Polski zrozumie, że frankowicze nie mogą żądać, aby reszta obywateli spłacała ich kredyt. Orban podniósł VAT o 2 pkt % z tego powodu.

Klopoty ze splatą ma ok 4% frankowiczów, co daje ok. co 1000y obywatel Polski.
Ściślej takich kredytów jest ok. 30.000. zakładając nawet pomoc w wys. 100 CHF/mieś na kredyt,daje to wartość 3 mln CHF/mieś, 36 mln CHF/rocznie !!!

Orban pożyczył z banku centralnego 9 mld EURO i wypłacił odszkodowania bankom..

Zwrot pożyczki nastąpił przez podwyższenie VATu o 2 pkt. %

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki