REKLAMA

Sprzedaż wysyłkowa - nowy moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w 2014r.

2013-11-07 07:00
publikacja
2013-11-07 07:00

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., znacząco zmieni dotychczasowe zasady funkcjonowania tego podatku. Podstawową zmianę będzie stanowiło powiązanie w większości przypadków momentu powstania obowiązku podatkowego z dokonaną dostawą, w związku z czym odejdzie się od traktowania daty wystawienia faktury jako wyznacznika w tej kwestii. Powyższa modyfikacja będzie istotna również w przypadku funkcjonowania sklepów internetowych, prowadzących sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku 2014 r. w przypadku dostawy za pobraniem, moment obowiązku podatkowego powstanie w chwili, gdy nabywca odbierze towar od przewoźnika.

Jak jest obecnie?

Dotychczas obowiązek podatkowy w kontekście sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym powstawał z chwilą otrzymania zapłaty - taki zapis widnieje bowiem w art. 19 ust. 13 pkt. 6 ustawy o VAT.

darowizna» Kiedy trzeba zapłacić VAT, przekazując darowiznę?

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Tym, co wzbudzało pewne niejasności było pojęcie zaliczenia pocztowego", jako że przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na skorzystanie z usług firm kurierskich, które dostarczają przesyłki za pobraniem".

Przez wzgląd na fakt, iż definicji żadnego z tych pojęć nie zawarto w przepisach podatkowych, organy skarbowe oparły na się na wyjaśnieniach dostarczonych przez słownik języka polskiego. Zgodnie z nim wysyłka za zaliczeniem pocztowym określa wysłanie czegoś pocztą z zastrzeżeniem, że przesyłka może być odebrana przez adresata po zapłaceniu sumy wskazanej przez nabywcę". Natomiast pojęcie za pobraniem zostało uznane za zainkasowanie przez pocztę na zlecenie nadawcy pewnej kwoty od adresata przesyłki". Zatem definicje te są co do zasady traktowane jako tożsame.

Zgodnie z powyższym, jeśli przedsiębiorca decydował się na skorzystanie z usług poczty bądź kuriera przy wysyłce towarów za zaliczeniem pocztowym" czy też za pobraniem", to obowiązek podatkowy powstawał w chwili zainkasowania przez niego należności za towar. W praktyce oznaczało to dopiero moment, w którym sprzedawca otrzymywał należność od Poczty Polskiej bądź też od kuriera. Zapłata ta była im wcześniej przekazana przez ostatecznego nabywcę.

Zmiany w 2014 roku

W znowelizowanej ustawie nie przewidziano dla sprzedaży wysyłkowej osobnego przepisu - od stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych również i w tym przypadku. Natomiast zasady ogólne, ujęte w art. 19a ust. 1 wskazują, że powstaje on z chwilą dokonania dostawy towaru albo wykonania usługi.

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową oznacza to, że od początku 2014 r. ich sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu w VAT już w momencie przekazania towaru nabywcy, nawet jeśli przedsiębiorca rzeczywiście nie otrzymał jeszcze zapłaty. Jedynym wyjątkiem będzie tu otrzymanie całości albo części należności jeszcze przed dostarczeniem towaru - zgodnie bowiem z art. 19a ust. 8, w tym przypadku momentem powstania obowiązku podatkowego będzie otrzymanie zapłaty. Warto jednak zauważyć, że w takiej sytuacji podatnik nie ma już do czynienia ze sprzedażą wysyłkową za zaliczeniem pocztowym.

windykacja» Sprzedaż długów - czy to dobre rozwiązanie

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że samo wydanie towaru przewoźnikowi nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Liczy się data faktycznego dostarczenia towaru do klienta.

Dlatego też od przyszłego roku podatkowego bardzo istotne będzie, aby dostawa towarów była dokładnie udokumentowana przez pocztę czy też firmy kurierskie. Aby bowiem poprawnie rozliczać się z podatku VAT, przedsiębiorcy będą potrzebowali rzetelnych, terminowych potwierdzeń faktycznej daty dostarczenia przesyłki. Ponadto, w kontekście takiego modelu sprzedaży wysyłkowej problematyczne staje się także wystawianie faktur - w tym przypadku powinny one bowiem być wystawiane bez uwzględnienia daty sprzedaży. Dokument taki będzie poprawny w świetle art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym data taka powinna widnieć na dokumencie, jednak pod warunkiem, że została określona. Występuje tutaj brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o VAT a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w której za datę księgowania przychodu uznaje się datę sprzedaży lub otrzymania zapłaty, nie później jednak, niż datę wystawienia faktury. Zatem, w przypadku sprzedaży wysyłkowej wystąpi konieczność zaksięgowania przychodu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z datą wystawienia faktury, natomiast w rejestrze sprzedaży VAT kwotę podatku będzie trzeba uwzględnić dopiero w momencie dostawy, określonym na podstawie potwierdzenia otrzymanego od firmy kurierskiej.

W związku z tym w celu efektywnego prowadzenia księgowości firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową powinna wykorzystywać system fakturujący, który oferuje możliwość wystawienia faktury bez daty sprzedaży. Sklep powinien być także zintegrowany z firmą kurierską, dostarczającą potwierdzenia dostawy towarów. Warto zainwestować też w odpowiedni system księgowy, dzięki któremu poprawne księgowanie faktur za sprzedaż wysyłkową do KPiR i rejestru VAT będzie jak najbardziej płynne i uproszczone.

Andrzej Lazarowicz - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl

Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Sprzedwca e-commerce
Zastanawiam się kto będzie w stanie prawidłowo rozliczać VAT ze sprzedaży wysyłkowej. Ten sposób wydaje się całkowicie absurdalny tak samo jak pomysł szukania systemów wysyłki kurierskiej powiązanych z programem księgowym wystawiającym dodatkowo faktury bez daty sprzedaży. Masło maślane jak cała nasza Zastanawiam się kto będzie w stanie prawidłowo rozliczać VAT ze sprzedaży wysyłkowej. Ten sposób wydaje się całkowicie absurdalny tak samo jak pomysł szukania systemów wysyłki kurierskiej powiązanych z programem księgowym wystawiającym dodatkowo faktury bez daty sprzedaży. Masło maślane jak cała nasza gospodarka.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki