Kiedy trzeba zapłacić VAT, przekazując darowiznę?

Według ogólnej zasady darowizna towarów jest traktowana jak dostawa towarów (czyli sprzedaż), dlatego też przedsiębiorcy obliczają podatek VAT od przekazywanych darowizn. Istnieją jednak sytuacje, w których można przekazywać towary w darowiźnie i nie płacić w związku z tym podatku. Jakie?

 

grosz
foto: Thinkstock


Firmy mogą przekazywać w darowiźnie dowolne składniki majątku

Darowizną można określić nieodpłatne przekazanie jakichś wartości majątkowych, zarówno przez osobę prywatną, jak i przedsiębiorcę. W przypadku firm, przedmiotem darowizny może być dowolna część majątku firmowego, np. wyposażenie, czy towary. W zamian za darowane rzeczy, obdarowujący nie może żądać od obdarowanego kontrświadczenia, w tym pieniędzy. Może natomiast zastrzec, że darowane rzeczy mogą być użyte tylko w określony sposób. Darowizna jest umową dwustronną uregulowaną w kodeksie cywilnym. W zasadzie nie musi ona mieć formy pisemnej, ale dla celów podatkowych taka forma jest jednak wymagana.

darowizna» Ryzykowna darowizna dla zarządu spółki

Darowizna najczęściej ma na celu wspomożenie osoby lub instytucji obdarowywanej. Np. firmy, które mają niepotrzebny towar przekazują go potrzebującym, zamiast dokonywać jego likwidacji. Jest to o tyle korzystne, że przekazane darowizny nie tylko nie powoduje powstania zobowiązań w podatku dochodowym po stronie darczyńcy, ale wręcz mogą obniżyć zobowiązania z tytułu tego podatku. Darczyńca ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wartości przekazanych darowizn, o ile są one przeznaczone m.in. na cele organizacji pożytku publicznego lub organizacje religijne. Jednak darowizna obniżająca podatek nie może być wyższa niż 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Jednak przekazując darowiznę i obniżając z tego powodu podatek dochodowy, trzeba także zwrócić uwagę na VAT. Darowizny mogą bowiem mieć konsekwencje dla darczyńcy związane z tym podatkiem.

Od których darowizn trzeba zapłacić VAT?

Ustawa o VAT traktuje darowizny jako dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT-em na zasadach ogólnych. Oznacza to, że darowiznę trzeba opodatkować VAT-em, gdy spełnione są dwa warunki:

 1. przekazywane nieodpłatnie towary są własnością przedsiębiorstwa,

 2. przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu tych towarów.

Warto mieć świadomość, że nawet jeżeli przedsiębiorca z prawa do odliczenia VAT nie skorzystał (przy nabyciu towarów nie dokonał odliczenia), to posiadając prawo do odliczenia musi darowiznę opodatkować VAT-em. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia VAT w związku z kupnem towarów, to nie musi płacić VAT, gdy przekazuje je w darowiźnie.

darowizna» Jak przekazać firmę w formie darowizny?

Obowiązek podatkowy VAT w związku z darowizną pojawia się według daty przekazania, co oznacza, że wartość darowizny należy wykazać na deklaracji VAT za przypadający wówczas okres (wraz ze sprzedażą).

Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki, które sprawiają, że w szczególnych przypadkach darowizny są objęte zwolnieniem z VAT.

Darowizny zwolnione z podatku VAT

Przepisy podatkowe przewidują szczególne sytuacje, gdy od przekazanych towarów nie trzeba płacić VAT. Aby tak się stało darowizna musi spełnić trzy warunki:

 1. przedmiotem darowizny są produkty spożywcze, ale z wyjątkiem napojów alkoholowych,

 2. przedsiębiorca jest producentem tych produktów,

 3. obdarowany to instytucja posiadająca status organizacji pożytku publicznego, a darowizna jest przeznaczona na cele charytatywne.

Jak widać, przedsiębiorcy mogą darować bez konieczności opodatkowania VAT-em jedynie wyprodukowane przez siebie towary. Dodatkowo nie mogą to być wyroby zawierające alkohol, zaś obdarowana instytucja musi posiadać status tzw. OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Trzeba pamiętać, że nie każda fundacja, czy stowarzyszenie zajmujące się działalnością charytatywną posiada taki status i warto tę kwestię sprawdzić.

Kiedy i w jaki sposób darowizna może obniżyć podatek dochodowy przedsiębiorcy?» Kiedy i w jaki sposób darowizna może obniżyć podatek dochodowy przedsiębiorcy?

Druga sytuacja, w której darowizny są zwolnione z VAT dotyczy towarów o niewielkiej wartości. Przedsiębiorcy oprócz sytuacji przytoczonej wyżej, nie muszą opodatkowywać wydania rzeczy w przypadku:

 • jednorazowego przekazania towarów o wartości nabycia lub wytworzenia do 10 zł,

 • wielokrotnego przekazania jednej osobie w roku podatkowym towarów o łącznej wartości brutto do 100 zł (o ile przedsiębiorca prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych).

Jednak wówczas fakt przekazania towarów musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co za tym idzie, nie jest to typowa darowizna, a jedynie jedna z możliwości przekazania towarów nieodpłatnie np. do celów reklamowych lub jako próbki produktów. Jednak należy pamiętać o prowadzeniu odpowiedniej ewidencji osób obdarowanych.

Jak dokumentować i rozliczać darowizny?

 

Darowizna nie musi mieć formy aktu notarialnego lub umowy pisemnej. Jednak dla celów podatkowych warto sporządzić prostą umowę, która określi strony obdarowywaną i darującą oraz przedmiot darowizny. Taka umowa może być podstawą do rozliczeń podatkowych, czyli do określenia wartości darowizny.

zwrot VAT» Jak uzyskać szybszy zwrot podatku VAT?

Wartość przekazanych towarów na potrzeby podatku VAT określa się według ceny nabycia produktów lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odliczony podatek VAT. Kwota ta jest podstawą obliczenia podatku VAT od czynności przekazania darowizny. Można ją zawrzeć na fakturze wewnętrznej, która stanowi wówczas podstawę do rozliczenia VAT, ale nie ma konieczności sporządzania tego dokumentu. Faktura wewnętrzna może jednak ułatwić dokonywanie rozliczeń, a w razie kontroli pozwoli wykazać skąd wzięły się kwoty na deklaracji VAT bez dodatkowych objaśnień.

Darowizny zwolnione z podatku VAT oraz przekazania towarów o małej wartości nie zwiększają obrotu przedsiębiorstwa. W związku z tym nie trzeba wykazywać tych transakcji w rejestrach VAT i deklaracji VAT.

Jednak samą transakcję darowizny zwolnionej z VAT trzeba udokumentować, aby w razie potrzeby móc udowodnić prawo do zwolnienia. W przypadku darowizny żywności przez producenta potrzebne są:

 • umowa darowizny z zastrzeżeniem, że darowane produkty zostaną przeznaczone na cele charytatywne,

 • potwierdzenie posiadania przez obdarowywaną organizację statusu OPP,

 • potwierdzenie odbioru towarów.

Co w przypadku przekazywania towarów o niskiej wartości, które również jest zwolnione z VAT? Jeśli chodzi o jednorazowo przekazywane towary o wartości do 10 zł, nie jest potrzebne prowadzenie ewidencji. Można jednak sporządzić dokument wydania towaru, który zawiera ilość wydanych towarów oraz ich wartość.

Natomiast przekazanie jednej osobie towarów o łącznej wartości do 100 zł rocznie powoduje konieczność sporządzenia ewidencji osób obdarowanych. Co musi zawierać taka ewidencja? Przepisy tego nie precyzują. Z pewnością warto, aby taka ewidencja zawierała dane umożliwiające identyfikację tożsamości odbiorców, wartość przekazanych towarów oraz daty przekazania. Jeśli chodzi o dane obdarowanych, oprócz imienia i nazwiska dobrze jest zapisać także np. numer dokumentu tożsamości osoby obdarowanej, aby ułatwić jej identyfikację.

Sebastian Bobrowski
Dyrektor finansowy Infakt

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 ~Jarek

Jak jest w sytuacji, kiedy przedmiotem darowizny jest udział w szkoleniu. chodzi o 5 dwudniowych modułów szkoleniowych, które odbywają się w odstępach ok jednego miesiąca. czy w takiej sytuacji vat powinienem naliczać kolejno w miesiącach, w których odbędzie się dana część szkolenia, czy całość w miesiącu podpisania umowy.

Jak wyliczyć wartość darowizny, na umowie podana jest wartość na poziomie sprzedaży takich szkoleń w formie komercyjnej. Natomiast koszt organizacji takiego szkolenia jest niższy. czy zatem mogę naliczyć vat na poziomie kosztów "wytworzenia" czy muszę uwzględnić wartość darowizny podaną w umowie.

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl