REKLAMA

Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

2021-03-30 11:12
publikacja
2021-03-30 11:12
Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
fot. Virrage Images / / Shutterstock

Sejm przyjął we wtorek wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; nowela wdraża unijną piątą dyrektywę AML.

Przyjęcie poprawek Senatu zarekomendowała wcześniej sejmowa komisja finansów publicznych. Chodzi o pięć poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących.

Ustawa zawiera przede wszystkim implementację unijnej tzw. piątej dyrektywy AML. Modyfikuje ona prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Nowelizacja implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Precyzuje też listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Do ustawy dodano przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro - bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Ustawa precyzuje też zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.(PAP)

wkr/ aop/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki