Samofakturowanie - jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę powinien wystawić fakturę dokumentującą transakcję i przekazać ją nabywcy – to jedna z podstawowych zasad w obrocie gospodarczym. Niewielu przedsiębiorców jednak wie, że w niektórych przypadkach można dokonać zamiany ról. Skutek jest taki, że faktury sprzedażowe wystawia nabywca, a nie sprzedawca towaru lub usługi.

W niektórych przypadkach faktury sprzedażowe może wystawić nabywca, a nie sprzedawca (fot. FOTOGRAF/EAST NEWS / Bankier.pl)

Samofakturowanie - jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę powinien wystawić fakturę dokumentującą transakcję i przekazać ją nabywcy – to jedna z podstawowych zasad w obrocie gospodarczym. Niewielu przedsiębiorców jednak wie, że w niektórych przypadkach można dokonać zamiany ról. Skutek jest taki, że faktury sprzedażowe wystawia nabywca, a nie sprzedawca towaru lub usługi.

Czasami nabywca może wystawiać faktury

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość tzw. samofakturowania, czyli sytuacji w której nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. W przeciwieństwie do standardowych transakcji, w przypadku samofakturowania dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę, ale nie potwierdza tego żadnym dokumentem.

Obowiązek wystawienia dokumentu sprzedażowego spoczywa na nabywcy, który wystawia go w chwili otrzymania świadczenia, określając w nim m.in. rodzaj usługi lub towaru, cenę czy też kwotę VAT-u wynikającego z transakcji. Zgodnie z aktualnymi przepisami przedsiębiorca może stosować samofakturowanie w przypadku dowolnej dostawy towarów i świadczenia usług na terenie Polski oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Uwaga:
Nabywca może w imieniu i na rachunek sprzedawcy wystawiać nie tylko faktury, ale także ich duplikaty oraz korekty.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby samofakturowanie było skuteczne?

Przedsiębiorca, który rozważa rozpoczęcie wystawiania faktur w imieniu i na rachunek sprzedawcy usługi lub towaru powinien być świadomy, jakie obowiązki się z tym wiążą.

  • Konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy stronami transakcji – nabywcą i sprzedawcą.

Przepisy nie określają co powinno znaleźć się w takim porozumieniu i w jakiej formie powinno być zawarte. Warto jednak spisać dokument na piśmie (pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień). W dokumencie zapewne należy sprecyzować jakich usług lub towarów będzie dotyczyło samofakturowanie (np. artykuły spożywcze, sprzęty elektroniczne, towary budowlane), jaki będzie sposób przekazywania wystawionych faktur (np. pocztą elektroniczną) i jakie będą terminy ich dostarczania. W umowie można uzgodnić także sposób postępowania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentach, a także długość trwania porozumienia i możliwość jego rozwiązania.

  • Sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę wystawioną przez kupującego.

Dopiero po zaakceptowaniu dokumentu staje się on pełnoprawną fakturą sprzedażową stanowiącą podstawę rozliczenia należnego VAT przez sprzedawcę, a także odliczenia tego podatku przez nabywcę. „Milczącej zgody” nie można jednak uznać za akceptację.

  • Faktura wystawiona przez nabywcę musi spełnić te same warunki, co standardowa faktura oraz dodatkowo zawierać adnotację „samofakturowanie”.

Ponadto na dokumencie nie trzeba zaznaczać, że jego wystawcą jest nabywca a nie sprzedawca towaru lub usługi. Jeżeli faktura wystawiana jest w imieniu zagranicznego sprzedawcy, dokument należy sporządzić stosując polskie przepisy dotyczące faktur. To wygodna zasada pozwalająca uniknąć wielu problemów związanych ze zrozumieniem zagranicznych dokumentów księgowych.

Samofakturowanie nie zmienia sposobu rozliczania przychodu i kosztu

Sprzedawca, który zaakceptuje fakturę wystawioną przez nabywcę powinien ująć ją w swojej ewidencji sprzedaży i na jej podstawie wyliczyć VAT do zapłaty. Z kolei nabywca powinien traktować wystawioną fakturę tak samo, jak standardowe faktury zakupowe otrzymywane od sprzedawców towarów i usług. Inaczej mówiąc może z takiej faktury odliczyć VAT, a także ująć ją w kosztach. Rozliczenia VAT-u należy dokonać w okresie przypadającym na termin, w którym faktura została zaakceptowana.

Zalety i wady samofakturowania

Samofakturowanie to rozwiązanie warte rozważenia przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy mają problemy z terminowym uzyskiwaniem faktur od sprzedawców, a także chcą samodzielnie zadbać o to, by dokumenty zawierały to, czego potrzebują. Ponadto samodakturowanie mogą rozważyć właściciele firm, którzy handlują z zagranicznymi kontrahentami (m.in. dokonują importu usług), czy też dokonują wielu drobnych zakupów u jednego lub kilku dostawców (np. przedsiębiorca prowadzący sklep z materiałami budowlanymi, który często uzupełnia asortyment o różnego rodzaju drobne towary).

Przed podjęciem decyzji o zawarciu porozumienia dotyczącego samofakturowania warto dowiedzieć się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania.

Zalety samofakturowania:


  • Pełna kontrola przedsiębiorcy nad treścią faktur. Minimalizuje to ryzyko niezgodności pomiędzy towarami, które przedsiębiorca rzeczywiście otrzymał, a tymi uwidocznionymi na dokumencie księgowym.
  • Pozbycie się problemu nieterminowego otrzymywania faktur, co pozwala na terminowe rozliczanie VAT-u i regulowanie należności wobec kontrahentów.
  • Uniknięcie wątpliwości pojawiających się przy dokumentowaniu importu usług.

Przedsiębiorca po odebraniu towaru od zagranicznego kontrahenta opisuje transakcje na fakturze, którą wystawia zgodnie z polskimi przepisami i przekazuje ją do akceptacji dostawcy towaru.

Ryzyka związane z wystawianiem faktur w imieniu i na rachunek sprzedawcy:

  • Jeżeli nabywca z opóźnieniem wystawia i przekazuje faktury do akceptacji, sprzedawca nie ma możliwości prawidłowego wypełniania deklaracji VAT i terminowego regulowania podatku. W przypadku powstania u niego zaległości podatkowej może on domagać się od wystawcy faktury naprawienia powstałej w ten sposób straty.
  • Nieprawidłowe zorganizowanie procesu samofakturowania może skutkować problemami, jeśli chodzi księgowość w przypadku obu stron transakcji. Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowe ceny i kwoty oraz stawki VAT na fakturze, a także niewłaściwe daty.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
5 4 ~alejaja

Ciekawe jakie jeszcze kretyństwa wymyślą. Otrząśnijmy się wreszcie z tej paranoi. Wybory to dobra ku temu okazja. Głosujmy na KNP.

! Odpowiedz
6 9 ~lol3

jak mam problem uzyskać zwykłą fakturę od sprzedawcy to niby łatwiej mi będzie uzyskać od niego akceptację wystawionej przeze mnie faktury? Co za bzdura

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne