0,1190 zł
-0,83% -0,0010 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Podpisanie Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-12
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Podpisanie Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2020 z dn. 24 stycznia 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu wraz z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna oraz osobą fizyczną będącą lekarzem trójstronnego listu intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego) informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r. podpisał z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dalej: „JRH ASI”), Dr n. med. Wojciechem Orłowskim oraz Adelante sp. z o.o. - spółką portfelową JRH ASI (dalej: „Adelante”), Term Sheet w sprawie podjęcia współpracy, którego celem jest realizacja projektu (dalej: „Projekt”), polegającego przede wszystkim na:
a. wykorzystaniu w terapii autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego;
b. wykorzystaniu w powyższej terapii praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, które przysługują Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu,
c. wdrożeniu terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o ww. prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe, wiedzę i doświadczenie Stron.

Do podstawowych obowiązków Emitenta będzie należał marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki Adelante oraz produktu i terapii.
Operacyjnie Projekt realizowany będzie w ramach Adelante - spółki portfelowej JRH ASI.

Terapia polega na leczeniu stwardnienia rozsianego autologicznym przeszczepem komórek macierzystych szpiku kostnego. Zarząd Spółki nadmienia, iż terapia przechodzi testy kliniczne, które zostaną uzupełnione o dodatkowe niezbędne dane oraz uzyska dopuszczenie do zastosowania, jako zabiegi lecznicze wykonywane zgodnie ze wskazaniami, które wynikają z aktualnej wiedzy medycznej. Dzięki zastosowaniu terapii wszystkie osoby z chorobą stwardnienie rozsiane, które uczestniczyły w terapii, zostały bezpiecznie i skutecznie leczone, z wysokim stopniem obniżenia skali niepełnosprawności spowodowanej chorobą w ocenie neurologicznej (≥ 50%).
Dodatkowo, w ramach niniejszego Projektu, prowadzone będą dalsze badania nad wykorzystaniem zastosowanych w terapii rozwiązań w leczeniu innych chorób, w tym autoimmunologicznych.

Strony postanowiły, iż w celu realizacji Projektu zobowiązują się podjąć wszelkie konieczne czynności prawne i faktyczne polegające na:
a. podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Dr n. med. Wojciechem Orłowskim a Adelante w terminie do dnia 28 lutego 2020 r., przedmiotem której będzie rozwój Projektu i wdrożenie w ośrodkach leczniczych terapii stwardnienia rozsianego (współpraca będzie odbywać się pomiędzy Doktorem i Adelante na zasadach wyłączności),
b. podpisaniu ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 31 marca 2020 r., z renomowanym i kompleksowym wykonawcą oraz producentem systemowej zabudowy pomieszczeń typu Clean Room,
c. zapewnieniu finansowania pierwszego etapu Projektu przez JRH ASI w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), do dnia 31 marca 2020 r.,
d. podpisaniu umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 30 kwietnia 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu,
e. podpisaniu umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
f. kwalifikacji pacjentów do terapii we współpracy z jednostką leczniczą, w okresie maj-lipiec 2020 r.,
g. komercyjnym wprowadzeniu terapii do ośrodków medycznych, w drugim półroczu 2020 r.,
h. podpisaniu umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 30 czerwca 2020 r.,
i. podpisaniu umowy wniesienia 50% przysługujących Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej przez Dr n. med. Wojciecha Orłowskiego na Adelante do dnia 30 czerwca 2020 r., z prawem pierwokupu przysługującym Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu,
j. podpisaniu umowy pomiędzy Emitentem a Adelante w terminie do dnia 31 marca 2020 r., przedmiotem której będzie m. in. marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki spółki Adelante oraz produktu i terapii.
Strony planują ponadto podjęcie działań zmierzających do przekształcenia Adelante sp. z o.o. w spółkę akcyjną i wprowadzenie jej do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

Dr n. med Wojciech Orłowski to specjalista ds. badań klinicznych, biotechnolog. Ukończył studia realizowane w systemie indywidualnego programu nauczania w oparciu o zadania badawcze z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, biologii komórki, wirusologii, biologii i fizjologii komórek macierzystych. Realizacji programu studiów towarzyszyły liczne staże w instytutach badawczych. Naukę kontynuował realizując program studiów doktoranckich w Klinice Neurologii UMED Łódź, gdzie prowadził badania nad komórkami macierzystymi.
W dorobku naukowym znajduje się udział w realizacji pierwszego w Polsce projektu badawczego, związanego z poznaniem biologii komórek macierzystych (The Polish Stem Cells Excellence Network - STEC), a także badania umożliwiające rejestrację i wprowadzenie do stosowania innowacyjnych cząsteczek przeciwnowotworowych w leczeniu chłoniaka z linfocytów T (CTCL), glejaka mózgu oraz białaczki lekoopornej przy współpracy z MD Anderson Cancer Center (USA). Doświadczenia zawodowe poparte są certyfikowanymi kursami oraz wieloletnią współpracą z przemysłem farmaceutycznym.
Dr n. med. Wojciech Orłowski jest autorem i współautorem publikacji w prestiżowych periodykach naukowych m.in. publikacji wyróżnionej Zespołową Nagrodę Wydziałową V Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w 2015 roku.

Spółka przekazuje niniejszą informację, ponieważ będzie ona miała wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-12 Tomasz Wykurz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.