REKLAMA

SATIS GROUP SA: Zawarcie umowy inwestycyjnej

2021-05-05 15:12
publikacja
2021-05-05 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach (dalej: „Kontrahent”). Zgodnie z przedmiotową umową, Spółka nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 30 września 2021 r., natomiast w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej uruchomi linię kredytową w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), przy czym pierwsza transza zostanie uruchomiona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej i będzie nie wyższa niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Spółka wesprze również Kontrahenta w działaniach marketingowych.

Kontrahent realizuje innowacyjny projekt scanera skóry, pozwalającego na wczesną diagnozę i wykrycie niebezpiecznych znamion skórnych w warunkach domowych. Poza przedmiotowym projektem, Kontrahent zobowiązał się nabyć 100% udziałów w podmiocie produkującym mineralny krem z ochronnym filtrem przeciwsłonecznym łagodzącym znamiona skórne, który jest na etapie uzyskiwania certyfikatu od amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się regulowaniem i nadzorowaniem żywności, leków oraz suplementów diety – Food and Drug Administration (FDA). Tym samym Spółka pośrednio również będzie udziałowcem w tym podmiocie.
Pozostałe postanowienia umowy inwestycyjnej nie odbiegają od standardowych postanowień przy tego typu umowach, w szczególności dotyczących prawa odstąpienia, zachowania poufności czy przypadków wystąpienia siły wyższej.

Niniejszy raport został przekazany ze względu na wartość dokonanej transakcji oraz potencjalne możliwości jakie Spółka może osiągnąć realizując projekty wspólnie z Kontrahentem oraz podmiotem, który docelowo stanie się podmiotem zależnym od Kontrahenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
2021-05-05 Marcin Hańczaruk Wiceprezes Zarządu Marcin Hańczaruk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki