REKLAMA

Raen S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku

2023-06-01 15:48
publikacja
2023-06-01 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_Raen_SA_28_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §1 w związku z art. 399 §1 w zw. z art. 402[1] §1 oraz art. 402[2] k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_ZWZ_Raen_SA_28_06_2023.pdfOgloszenie_ZWZ_Raen_SA_28_06_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Raen S.A. na dzień 28.06.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki