REKLAMA

RSY S.A.: Zwołanie NWZA Spółki na dzień 18.11.2020 roku oraz projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy i przedmiotu działalności Emitenta

2020-10-23 15:25
publikacja
2020-10-23 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NWZA_RSY_SA_18.11.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
RSY S.A.
Temat
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 18.11.2020 roku oraz projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy i przedmiotu działalności Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 listopada 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2,3 i 4 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Firma Spółki brzmi: …………………. Spółka Akcyjna
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: ………………. S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miejscowość …………………..

II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:
1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.
4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z
5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z
11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z)

Ponadto planowana jest uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZA RSY SA 18.11.2020.pdfProjekty uchwał NWZA RSY SA 18.11.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki