REKLAMA

RPO o rolach społecznych i zawodowych: Nie ma równości kobiet i mężczyzn

2015-12-25 11:18
publikacja
2015-12-25 11:18
RPO o rolach społecznych i zawodowych: Nie ma równości kobiet i mężczyzn
RPO o rolach społecznych i zawodowych: Nie ma równości kobiet i mężczyzn
/ thetaXstock

Badania i statystyki dowodzą, iż odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi i pracę w domu obarczane są przede wszystkim kobiety; ojcowie angażują się w tych obszarach raczej okazjonalnie - podkreśla rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w swoim raporcie.

fot. / / YAY Foto

Biuro RPO opublikowało analizę i zalecenia Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy. Rzecznik podkreśla w nim, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do urzeczywistnienia zasady równego traktowanie kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia i w życiu rodzinnym.

Rzecznik zaleca w związku z tym prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii społecznych mających na celu przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu ról, a także wspieranie poczucia odpowiedzialności za wychowanie i rozwój dziecka u obojga rodziców.

RPO podkreśla, że należy zwiększyć wysiłki efektywnego wdrażania zasady równej płacy za tę samą płace lub pracę tej samej wartości i likwidacji zjawiska luki płacowej (ang. gender pay gap, czyli zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć).

Bodnar ocenia, że każdy z rodziców dziecka powinien być indywidualnie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, a status zawodowy drugiego rodzica nie może stać na przeszkodzie w realizacji tego prawa. Obecny stan prawny uzależnia przyznanie ojcu uprawnień z tytułu rodzicielstwa od tego, czy przysługują one matce. Jeśli kobieta nie pracuje lub nie jest ubezpieczona, to uprawnienia związane z rodzicielstwem nie przysługują ojcu, nawet jeśli on sam pracuje.

Zdaniem RPO konieczne jest takie skonstruowanie urlopu rodzicielskiego, by jego część była zarezerwowana dla każdego z rodziców, bez możliwości zrzeczenia się jej na rzecz drugiego.

Istotnym problemem dla pracujących rodziców jest, jak sygnalizuje rzecznik, niewystarczająca dostępność instytucji opieki na dziećmi. Odsetek małych dzieci objętych opieką instytucjonalną należy w Polsce do najniższych w Europie. RPO postuluje m.in. zachęcanie i wspieranie pracodawców w tworzeniu przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych oraz upowszechnianie wiedzy na temat różnych form opieki nad małymi dziećmi, np. zastępczych babć.

Rzecznik uważa, że nadal w niewystarczającym stopniu dostępne są elastyczne formy zatrudnienia. Postuluje m.in. wzmocnienie pozycji pracownika wnioskującego o zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub ustalenia jego indywidualnego rozkładu.

Według statystyk ZUS, przywołanych w opracowaniu RPO, w 2014 r. zaledwie 5,2 tys. ojców zdecydowało się skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mężczyźni stanowili w ubiegłym roku jedynie 1,65 proc. ogółu osób korzystających z urlopu rodzicielskiego, w porównaniu do 310,6 tys. kobiet decydujących się na taki urlop (98,35 proc.).

Częściej aprobowanym rozwiązaniem okazuje się dwutygodniowy urlop ojcowski. W 2014 r. z urlopu ojcowskiego, według danych ZUS, skorzystało 129,4 tys. uprawnionych ojców. Liczba ta wyraźnie wzrosła w porównaniu z 2013 r. kiedy z możliwości takiej skorzystało tylko 28,5 tys. ojców. (PAP)

ktl/ akw/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (5)

dodaj komentarz
~sfgx
mężczyźni do karmienia piersią marsz !!!
~zastępczy_dziadek
RPO sam padł ofiarą karygodnych uprzedzeń: wspomniał o "zastępczych babciach" pomijając "zastępczych dziadków". Znowu dyskryminacja!
~Józef
Im mniej równości tym lepiej!
~cykor21
Ojciec jest potrzebny dopiero dla dzieci od lat 7: skończmy już z tą propagandą, że to ojciec ma zmieniać pieluchy.

Dalej, absolutnie każda kobieta uważa, że wszystko co jest związane z opieką nad dzieckiem ona zrobi najlepiej, a zwłaszcza lepiej od ojca, dlatego widzimy takie statystyki.
~p23
Szkoda , że nie jesteś osobą polityczną. wszyscy by ciebie lubili nie tylko za klarownosc poglądów, ale też ich uzasadnienie.masz mojego plusa.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki