REKLAMA

REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariusza.

2021-11-15 15:43
publikacja
2021-11-15 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wniosek_akcojnariusza_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._projekt_uchwaly_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekt_uchwaly_z_uzasadnieniem..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_Remak-Energomontaz_o_nowym_porzadku_obrad_NWZA_07.12.2021r..docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 15 listopada 2021 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Zarmen sp. z o.o., wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na godzinę 9:00, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6.Zamknięcie obrad.

Wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz projekty uchwał z uzasadnieniem, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
wniosek akcojnariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad..pdfwniosek akcojnariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad..pdf
1. projekt uchwały z uzasadnieniem.pdf1. projekt uchwały z uzasadnieniem.pdf
2. Projekt uchwały z uzasadnieniem..pdf2. Projekt uchwały z uzasadnieniem..pdf
Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021r..docx.pdfOgłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021r..docx.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki