REKLAMA

RAFAKO: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

2023-06-07 17:11
publikacja
2023-06-07 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 7 czerwca 2023 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Emitenta:

1. Rada Nadzorcza Emitenta określiła liczbę członków Zarządu Emitenta na 2 osoby;
2. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Emitenta dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Emitenta Panu Maciejowi Stańczukowi;
3. Rada Nadzorcza Emitenta delegowała członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Przemysława Schmidta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta na okres trzech miesięcy.

W związku z powyższym, w skład Zarządu Emitenta począwszy od 7 czerwca 2023 roku wchodzą:

1. Pan Maciej Stańczuk – Prezes Zarządu;
2. Pan Przemysław Schmidt – Członek Rady Nadzorczej Emitenta czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu.

Zarząd Emitenta wskazuje poniżej przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pana Przemysława Schmidta, Członka Rady Nadzorczej Emitenta czasowo delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta:

PRZEMYSŁAW ALEKSANDER SCHMIDT

Manager z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym.

2016-21 Udziałowiec i członek Zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. producenta wody Dar Natury.

2017-20 – społecznie – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

2001-2013 – Partner Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A.

1997-2000 – Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. – największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie Prezes Wizji TV (w ramach grupy kapitałowej).

1995-1996 – Dyrektor Zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO.

1990-95 – radca prawny, SK&S.

1988-92 – asystent – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego UAM.

Obecnie członek zarządu i udziałowiec spółki IMP&C – spółki joint venture z Bazelet Group, dystrybuującej leki produkowane z konopi.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Zdał egzaminy: sędziowski i radcowski.

Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Studia podyplomowe na Georgetown University (1991, 2008), Leiden University (1990), TMC Asser Institute (Asser College Europe 1991) oraz INSEAD (ICC4, ACG1 – 2020, 2022).

Od 1999 – Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents’ Organization (2007-09).

Aktywny członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych.

Autor szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką.Pan Przemysław Schmidt, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Schmidt nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Maciej Stańczuk Prezes Zarządu
2023-06-07 Joanna Zwolak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki